Tasavallan presidentin esittely 16.2.2023

Istunnon ajankohta 16.2.2023 13.30 | Paikka: Helsinki

PÄÄTÖSLUETTELO

Oikeusministeriö

Elina Nyholm, Lainsäädäntöneuvos p.029 5150807


Sisäministeriö

Tom Hanén, Henkilöstöosaston osastopäällikkö, lippueamiraali p.029 5421301

Rajavartiolaitoksen kenraalin viran täyttäminen ja tehtävään määrääminen

Tanja Ulvinen, Johtava asiantuntija, esittelijä p.029 5488696

Suomen Punaisen Ristin ansiomerkkien myöntäminen


Puolustusministeriö

Antti Korkala, Henkilöstöjohtaja p.029 5140435

Kenraalin virkaan nimittämisiä ja tehtävään määräämisiä

Sami Roikonen, Osastoesiupseeri p.029 5140442

Suomalaisen kriisinhallintajoukon komentajan vaihdos *


* Tietosuojasyistä päätös on saatavilla vain pyydettäessä valtioneuvoston viestinnästä: kirjaamo.vnk@gov.fiLinkki toiselle sivustolle.
Median edustajille aineisto jaetaan mediapalvelussaLinkki toiselle sivustolle.


Valtiovarainministeriö


Maa- ja metsätalousministeriö

Erno Järvinen, Metsäneuvos p.029 5162150

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi metsätuhojen torjunnasta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta (HE 284/2022 vp; EV 262/2022 vp)


Liikenne- ja viestintäministeriö


Työ- ja elinkeinoministeriö


Sosiaali- ja terveysministeriö