Tasavallan presidentin esittely 17.4.2020

Istunnon ajankohta 17.4.2020 11.00 | Paikka: Helsinki

PÄÄTÖSLUETTELO


Ulkoministeriö

Jyri Järviaho, Lähetystöneuvos p.029 5351449

Edustuston päällikön tehtävän päättyminen

Edustuston päällikön tehtävään määrääminen

Outi Hyvärinen, Lähetystöneuvos p.029 5350035

Suomen osallistuminen EU:n sotilaallisessa EUNAVFOR MED Irini -kriisinhallintaoperaatiossa Välimerellä


Oikeusministeriö

Janina Groop-Bondestam, Lainsäädäntöneuvos p.029 5150334

Ahvenanmaan maakuntapäivien suostumuksen hankkiminen seuraavan kansainvälisen sopimuksen voimaansaattamiseksi:

Ahvenanmaan maakuntapäivien suostumuksen hankkiminen Ahvenanmaan itsehallintolaissa tarkoitetun tasoitusperusteen muuttamiseen

Landskapslag om ändring av landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om kemikalier

Niklas Vainio, Lainsäädäntöneuvos p.029 5150041

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laeiksi turvallisuusselvityslain ja ilmailulain 101 §:n muuttamisesta (HE 1/2020 vp; EV 23/2020 vp)


Puolustusministeriö

Jouko Tuloisela, Hallitusneuvos p.029 5140412

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen Suomen, Norjan ja Ruotsin hallitusten välisestä huoltovarmuudesta Tanskan, Suomen, Norjan ja Ruotsin hallitusten väliseen puolustusmateriaalialaa koskevaan yhteistyösopimukseen liitetyn sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi sekä laiksi Tanskan, Suomen, Norjan ja Ruotsin välillä puolustusmateriaalialan teollisuuden yhteistyön tukemisesta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain 1 ja 3 §:n muuttamisesta (HE 92/2019 vp; EV 9/2020)

Sinikka Vahvaselkä, Vanhempi hallitussihteeri p.029 5140431

Kenraalin virkaan nimittäminen puolustusvoimissa


Maa- ja metsätalousministeriö

Timo Rämänen, Lainsäädäntöneuvos p.029 5162197

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi lannoitevalmistelain muuttamisesta (HE 3/2020 vp; EV 22/2020 vp)

Pekka Kemppainen, Lainsäädäntöneuvos p.029 5162456

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi tulvariskien hallinnasta annetun lain muuttamisesta (HE 105/2019 vp; EV 11/2020)


Liikenne- ja viestintäministeriö

Sofia Johansson, Ylitarkastaja, esittelijä p.029 5342048

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen Amerikan yhdysvaltojen, Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden, Islannin sekä Norjan kuningaskunnan välisen lentoliikennesopimuksen sekä lentoliikennesopimuksen soveltamisesta tehdyn lisäsopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi (HE 106/2019 vp; EV 3/2020 vp)


Sosiaali- ja terveysministeriö

Outi Kuivasniemi, Kansainvälisten asiain neuvos p.029 5163117

Liittymishakemuksen jättäminen Kansainvälisen rokoteinstituutin (International Vaccine Institute, IVI) perustamissopimukseen.

Kirsi Päivänsalo, Neuvotteleva virkamies p.029 5163195

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen sosiaaliturva- ja vakuutuslainsäädännön muuttamiseksi EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen johdosta (HE 87/2019 vp; EV 12/2020 vp)


Ympäristöministeriö

Erja Werdi, Lainsäädäntöneuvos p.+35 8295250312

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laeiksi vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetun lain ja ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain 20 §:n muuttamisesta (HE 9/2020 vp; EV 13/2020 vp)