Tasavallan presidentin esittely 17.5.2019

Istunnon ajankohta 17.5.2019 11.00 | Paikka: Helsinki

PÄÄTÖSLUETTELO


Valtioneuvoston kanslia

Vesa Vihriälä, Valtiosihteeri p.+35 829516001

Arvonimien myöntäminen


Oikeusministeriö

Mari Aalto, Lainsäädäntöneuvos p.029 5150502

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi konkurssilain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 221/2018 vp; EV 311/2018 vp)

Anu Koivuluoma, Erityisasiantuntija, esittelijä p.029 51502288

1) Vaasan hovioikeuden kahden hovioikeudenneuvoksen viran (T 12) täyttäminen 2) Turun hallinto-oikeuden hallinto-oikeustuomarin viran (T 13) täyttäminen 3) Helsingin hallinto-oikeuden kolmen hallinto-oikeustuomarin viran (T 11) täyttäminen 4) Vakuutusoikeuden kolmen vakuutusoikeustuomarin viran (T 11) täyttäminen

1) Päijät-Hämeen käräjäoikeuden käräjätuomarin viran (T 13) täyttäminen 2) Oulun käräjäoikeuden kolmen käräjätuomarin viran (T 13) täyttäminen 3) Pohjanmaan käräjäoikeuden käräjätuomarin viran (T 13) täyttäminen 4) Oulun käräjäoikeuden käräjätuomarin viran (T 11) täyttäminen 5) Oulun käräjäoikeuden käräjätuomarin viran (T 11) täyttäminen 6) Pohjanmaan käräjäoikeuden käräjätuomarin viran (T 11) täyttäminen 7) Pohjanmaan käräjäoikeuden käräjätuomarin viran (T 11) täyttäminen


Sisäministeriö

Jukka Tukia, Neuvotteleva virkamies p.029 5488573

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laeiksi arpajaislain sekä rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetun lain 1 luvun 3 §:n muuttamisesta (HE 213/2018 vp; EV 255/2018 vp)


Puolustusministeriö

Janne Torvinen, Ylitarkastaja, esittelijä p.029 5140433

Vaihdoksia ja tehtävään määräämisiä puolustusasiamieskunnassa


Valtiovarainministeriö

Paula Kirppu, Lainsäädäntöneuvos p.+35 8295530552

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi osakesäästötilistä ja laiksi Finanssivalvonnasta annetun lain 40 §:n muuttamisesta (HE 279/2018 vp; EV 274/2018 vp)


Maa- ja metsätalousministeriö

Pekka Kemppainen, Lainsäädäntöneuvos p.029 5162456

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laeiksi vieraslajeista aiheutuvien riskien hallinnasta annetun lain 8 ja 16 §:n ja metsästyslain muuttamisesta (HE 286/2018 vp; EV 312/2018 vp)


Liikenne- ja viestintäministeriö

Katja Viertävä, Hallitusneuvos p.029 516001

Ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen liitteen II-1 ja IV lukuun sekä edellä mainittuun yleissopimukseen liittyvään IGC-säännöstöön (International Code for the Construction and Equipment of Ships Carrying Liquefied Gases in Bulk), IBC-säännöstöön (International Code for the Construction and Equipment of Ships Carrying Dangerous Chemicals in Bulk), vuoden 1994 HSC-säännöstöön (International Code of Safety for High Speed Craft, 1994), vuoden 2000 HSC-säännöstöön (International Code of Safety for High Speed Craft, 2000), IMDG-säännöstöön (International Maritime Dangerous Goods), vuoden 2008 IS-säännöstöön (International Code on Intact Stability, 2008) sekä vuoden 1966 kansainväliseen lastiviivayleissopimukseen liittyvään vuoden 1988 pöytäkirjaan liittyvään vuoden 2008 IS-säännöstöön tehtyjen muutosten hyväksyminenn


Sosiaali- ja terveysministeriö

Anne Ilkka, Hallitusneuvos p.029 5163384

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi korkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuollosta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 145/2018 vp; EV 261/2018 vp)

Juha Jokinen, Neuvotteleva virkamies p.029 5163594

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 313/2018 vp; EV 307/2018 vp)