Tasavallan presidentin esittely 17.5.2022

Istunnon ajankohta 17.5.2022 18.00 | Paikka: Helsinki

PÄÄTÖSLUETTELO

Ulkoministeriö

Tanja Jääskeläinen, Ulkoasiainneuvos p.029 5350303

a) Eduskunnan kirjelmä valtioneuvoston selonteosta turvallisuusympäristön muutoksesta ja valtioneuvoston selonteosta Suomen liittymisestä Pohjois-Atlantin liittoon (VNS 1/2022 vp, VNS 3/2022 vp – EK 23/2022 vp) b) Eduskunnan kirjelmään sisältyvä kannanotto

Päätös Suomen kiinnostuksesta käydä keskustelut Pohjois-Atlantin sopimukseen liittymisestä Valtuuskunnan asettaminen Pohjois-Atlantin sopimukseen liittymisestä käytäviin keskusteluihin