Tasavallan presidentin esittely 18.6.2021

Istunnon ajankohta 18.6.2021 11.00 | Paikka: Helsinki

PÄÄTÖSLUETTELO

Valtioneuvoston kanslia

Henrik Haapajärvi, Valtiosihteeri p.+35 829516001

Arvonimien myöntäminen *


* Tietosuojasyistä päätös on saatavilla vain pyydettäessä valtioneuvoston viestinnästä: kirjaamo@vnk.fiAvautuu uudessa välilehdessä.
Median edustajille aineisto jaetaan mediapalvelussaAvautuu uudessa välilehdessä.


Ulkoministeriö

Kirsti Pohjankukka, Henkilöstöjohtaja p.029 5350038

Edustuston päällikön sivuakkreditointi


Oikeusministeriö


Puolustusministeriö

Sami Roikonen, Osastoesiupseeri p.029 5140442

Suomalaisen kriisinhallintajoukon komentajan vaihdos *


* Tietosuojasyistä päätös on saatavilla vain pyydettäessä valtioneuvoston viestinnästä: kirjaamo@vnk.fiAvautuu uudessa välilehdessä.
Median edustajille aineisto jaetaan mediapalvelussaAvautuu uudessa välilehdessä.


Valtiovarainministeriö


Maa- ja metsätalousministeriö


Liikenne- ja viestintäministeriö


Työ- ja elinkeinoministeriö


Sosiaali- ja terveysministeriö


Ympäristöministeriö

Piia Kähkölä, Hallitussihteeri p.029 5250254

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain sekä siihen liittyvien lakien muuttamisesta (HE 50/2021 vp; EV 73/2021 vp)