Tasavallan presidentin esittely 19.1.2023

Istunnon ajankohta 19.1.2023 17.19 | Paikka: Helsinki

PÄÄTÖSLUETTELO

Ulkoministeriö

Kirsti Pohjankukka, Henkilöstöjohtaja p.029 5350038

Edustuston päällikön tehtävään määrääminen


Oikeusministeriö


Opetus- ja kulttuuriministeriö


Maa- ja metsätalousministeriö

Niina Riissanen, Metsäneuvos p.029 5162339

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laeiksi metsätalouden määräaikaisesta kannustejärjestelmästä ja kestävän metsätalouden määräaikaisen rahoituslain 29 a ja 48 §:n muuttamisesta (HE 167/2022 vp; EV 181/2022 vp)


Työ- ja elinkeinoministeriö


Sisäministeriö

Hannele Taavila, Poliisijohtaja p.029 5488568

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi verkossa tapahtuvaan terroristisen sisällön levittämiseen puuttumisesta ja sakon täytäntöönpanosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta (HE 241/2022 vp; EV 225/2022 vp)


Sosiaali- ja terveysministeriö


Ympäristöministeriö

Karin Cederlöf, Hallitussihteeri p.+35 8505229146

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi ilmastolain muuttamisesta (HE 239/2022 vp; EV 210/2022 vp)