Tasavallan presidentin esittely 19.11.2021

Istunnon ajankohta 19.11.2021 11.00 | Paikka: Helsinki

PÄÄTÖSLUETTELO

Ulkoministeriö

Kirsti Pohjankukka, Henkilöstöjohtaja p.029 5350038

Edustuston päällikön tehtävän päättyminen


Oikeusministeriö


Sisäministeriö

Sanna Leinonen, Erityisasiantuntija, esittelijä p.029 5488458

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi rahankeräyslain 1 §:n muuttamisesta (HE 124/2021 vp; EV 149/2021)


Puolustusministeriö

Sami Roikonen, Osastoesiupseeri p.029 5140442

Vaihdos ja tehtävään määrääminen apulaispuolustusasiamieskunnassa


Sosiaali- ja terveysministeriö


Valtiovarainministeriö

Juha Majanen, Valtiosihteeri kansliapäällikkönä p.+35 8295530247

Ahvenanmaan valtuuskunnan vuoden 2020 tasoitusta koskevan päätöksen vahvistaminen


Maa- ja metsätalousministeriö


Liikenne- ja viestintäministeriö


Työ- ja elinkeinoministeriö


Valtioneuvoston kanslia

Timo Lankinen, Alivaltiosihteeri p.+35 8295160300

Tasavallan Presidentin avoin kirje valtioneuvostossa toimeenpannusta muutoksesta