Tasavallan presidentin esittely 20.10.2023

Istunnon ajankohta 20.10.2023 11.00

PÄÄTÖSLUETTELO

Ulkoministeriö


Oikeusministeriö


Liikenne- ja viestintäministeriö


Sosiaali- ja terveysministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eläkesäätiöistä ja eläkekassoista annetun lain, lisäeläkesäätiöistä ja lisäeläkekassoista annetun lain ja vakuutuskassalain voimaanpanosta annetun lain ja sairausvakuutuslain 16 luvun 1 §:n muuttamisesta (HE 6/2023 vp; EV 8/2023 vp)