Tasavallan presidentin esittely 20.12.2022

Istunnon ajankohta 20.12.2022 14.30 | Paikka: Helsinki

PÄÄTÖSLUETTELO

Ulkoministeriö

Minna Laajava, Lähetystöneuvos p.029 5350128

Suomen osallistumisen jatkaminen turvallisuussektorin koulutusyhteistyössä Irakissa


Oikeusministeriö


Sisäministeriö


Puolustusministeriö

Petri Laurila, Erityisasiantuntija, esittelijä p.029 5140437

Puolustusministeriön vanhemman osastoesiupseerin viran täyttäminen


Valtiovarainministeriö


Opetus- ja kulttuuriministeriö


Maa- ja metsätalousministeriö

Hannu Miettinen, Lainsäädäntöneuvos p.029 5162478

Eduskunnan vastaus Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi eläimistä saatavista sivutuotteista annetun lain, lain Harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun lain 6 §:n ja lain sakon täytäntöönpanosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta (HE 89/2022 vp; EV 163/2022 vp)


Liikenne- ja viestintäministeriö


Työ- ja elinkeinoministeriö


Sosiaali- ja terveysministeriö


Ympäristöministeriö