Tasavallan presidentin esittely 20.5.2022

Istunnon ajankohta 20.5.2022 12.30 | Paikka: Helsinki

PÄÄTÖSLUETTELO

Ulkoministeriö

Anu Saarela, Ulkoasiainneuvos p.029 5350096

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen diplomaattisten edustustojen, konsuliedustustojen tai kansainvälisissä hallitustenvälisissä järjestöissä toimivien edustustojen työntekijöiden perheenjäsenten ansiotyöstä Namibian kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi (HE 12/2022 vp; EV 31/2022 vp)


Sisäministeriö


Työ- ja elinkeinoministeriö


Sosiaali- ja terveysministeriö