Tasavallan presidentin esittely 20.9.2019

Istunnon ajankohta 20.9.2019 11.00 | Paikka: Helsinki

PÄÄTÖSLUETTELO


Ulkoministeriö

Pirjo Tulokas, Henkilöstöjohtaja p.029 5351413

Ulkoministeriöstä käsin kiertävän suurlähettilään valtuutus


Oikeusministeriö

Anne Hallavainio, Hallitusneuvos, yksikönpäällikkö p.029 5150458

1) Satakunnan käräjäoikeuden käräjätuomarin viran (T 13) täyttäminen 2) Pirkanmaan käräjäoikeuden kahden käräjätuomarin viran (T 11) täyttäminen 3) Varsinais-Suomen käräjäoikeuden käräjätuomarin viran (T 11) täyttäminen 4) Turun hallinto-oikeuden kahden hallinto-oikeustuomarin viran (T 13) täyttäminen

Janina Groop-Bondestam, Lainsäädäntöneuvos p.029 5150334

1. Landskapslag om stöd för produktion av el från vindkraft 2. Landskapslag om ändring av 50 § vägtrafiklagen för landskapet Åland 3. Landskapslag om tillämpning på Åland av lagen om elektronisk fakturering hos upphandlande enheter och näringsidkare 4. Landskapslag om ändring av körkortslagen för Åland 5. Landskapslag om ändring av landskapslagen om tillämpning av fordonslagen 6. Landskapslag om ändring av vägtrafiklagen för landskapet Åland 7. Landskapslag om ändring av landskapslagen om besiktning och registrering av fordon 8. Landskapslag om ändring av trafikbrottslagen för landskapet Åland


Sisäministeriö

Ari-Pekka Koivisto, Rajavartiolaitoksen esikunnan oikeudellisen osaston osastopäällikkö, hallitusneuvos p.029 5421601

Rajavartiolaitoksen päällikön viran täyttäminen ja tehtävään määrääminen

Rajavartiolaitoksen apulaispäällikön viran täyttäminen ja tehtävään määrääminen


Liikenne- ja viestintäministeriö

Mira Karppanen, Ylitarkastaja, esittelijä p.029 5342094

Kansainvälisen siviili-ilmailujärjestön rikoksista ja eräistä muista teoista ilma-aluksissa tehdyn yleissopimuksen muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan allekirjoitusvaltuuksien myöntäminen

Sofia Johansson, Ylitarkastaja, esittelijä p.029 5342048

Suomen tasavallan hallituksen ja Kolumbian tasavallan hallituksen välisen lentoliikennesopimuksen allekirjoitusvaltuuksien myöntäminen

Suomen tasavallan hallituksen ja Nicaraguan tasavallan hallituksen välisen lentoliikennesopimuksen allekirjoitusvaltuuksien myöntäminen

Suomen tasavallan hallituksen ja Ruandan tasavallan hallituksen välisen lentoliikennesopimuksen allekirjoitusvaltuuksien myöntäminen


Sosiaali- ja terveysministeriö

Marja-Terttu Mäkiranta, Hallitusneuvos p.029 5163170

Suomen tasavallan ja Japanin välillä sosiaaliturvasta tehdyn sopimuksen allekirjoitusvaltuuksien myöntäminen


Ympäristöministeriö

Charlotta von Troil, Lainsäädäntöneuvos p.+35 8295250364

Etelämannerta koskevan sopimuksen konsultatiivisessa kokouksessa 11 päivänä heinäkuuta 2019 hyväksyttyjen toimenpiteiden hyväksyminen