Tasavallan presidentin esittely 21.12.2023

Istunnon ajankohta 21.12.2023 13.30

PÄÄTÖSLUETTELO

Ulkoministeriö


Oikeusministeriö


Sisäministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi pelastuslain 104 §:n muuttamisesta (HE 85/2023 vp; EV 71/2023 vp)


Puolustusministeriö


Valtiovarainministeriö


Opetus- ja kulttuuriministeriö


Maa- ja metsätalousministeriö


Liikenne- ja viestintäministeriö


Työ- ja elinkeinoministeriö


Sosiaali- ja terveysministeriö


Ympäristöministeriö

Eduskunnan vastaus Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kevennettyjen rakentamis- ja kaavamääräysten kokeilusta annetun lain 4 ja 8 §:n muuttamisesta (HE 97/2023 vp; EV 82/2023 vp)