Tasavallan presidentin esittely 21.5.2021

Istunnon ajankohta 21.5.2021 11.00 | Paikka: Helsinki

PÄÄTÖSLUETTELO


Ulkoministeriö

Kirsti Pohjankukka, Henkilöstöjohtaja p.029 5350038

Suomen edustajan valtuuttaminen kansainväliseen järjestöön

Edustuston päällikön sivuakkreditointi


Oikeusministeriö

Johanna Nyberg, Hallitussihteeri p.029 5150068

Armonanomusten hylkääminen *

Armonanomuksen jättäminen varteen ottamatta *

Laura Nurminen, Erityisasiantuntija, esittelijä p.029 5150008

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi vaalilain 9 ja 46 §:ien väliaikaisesta muuttamisesta (HE 60/2021 vp; EV 47/2021 vp)


* Tietosuojasyistä päätös on saatavilla vain pyydettäessä valtioneuvoston viestinnästä: kirjaamo@vnk.fiAvautuu uudessa välilehdessä.
Median edustajille aineisto jaetaan mediapalvelussaAvautuu uudessa välilehdessä.


Puolustusministeriö

Sami Roikonen, Osastoesiupseeri p.029 5140442

Vaihdoksia ja tehtävään määräämisiä puolustusasiamieskunnassa

Vaihdoksia ja tehtävään määräämisiä puolustusasiamies- ja apulaispuolustusasiamieskunnassa


Valtiovarainministeriö

Mervi Kuittinen, Hallitusneuvos p.+35 8295530445

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi kuntalain ja varainsiirtoverolain 4 §:n muuttamisesta (HE 242/2020 vp; EV 44/2021 vp)


Liikenne- ja viestintäministeriö

Heidi Mäntylä, Neuvotteleva virkamies p.029 5342073

Kansainvälisen merenkulun turvalaitejärjestöstä tehdyn yleissopimuksen allekirjoitusvaltuuksien myöntäminen


Työ- ja elinkeinoministeriö


Sosiaali- ja terveysministeriö

Mikko Horko, Neuvotteleva virkamies p.029 5163344

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi Kansaneläkelaitoksesta annetun lain muuttamisesta (HE 254/2020 vp; EV 43/2021 vp)