Tasavallan presidentin esittely 21.8.2020

Istunnon ajankohta 21.8.2020 11.00 | Paikka: Helsinki

PÄÄTÖSLUETTELO


Valtioneuvoston kanslia

Mikko Koskinen, Valtiosihteeri

Muutos lautakunnan kokoonpanossa


Ulkoministeriö

Jyri Järviaho, Lähetystöneuvos p.029 5351449

Edustuston päällikön sivuakkreditointi


Oikeusministeriö

Janina Groop-Bondestam, Lainsäädäntöneuvos p.029 5150334

Tasavallan presidentin asetus Ahvenanmaan maakunnalle ja Ahvenanmaan kunnille suoritettavien verojen verotuksen toimittamisesta Ahvenanmaalla


Sisäministeriö

Tuuli Tuunanen, Erityisasiantuntija, esittelijä p.029 5488658

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi henkilötietojen käsittelystä maahanmuuttohallinnossa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 18/2019 vp; EV 87/2020 vp)


Puolustusministeriö

Sinikka Vahvaselkä, Vanhempi hallitussihteeri p.029 5140431

Kenraalin virkaan nimittämisiä ja tehtävään määräämisiä Puolustusvoimissa

Sami Roikonen, Osastoesiupseeri p.029 5140442

Suomalaisen kriisinhallintajoukon komentajan vaihdos *


* Tietosuojasyistä päätös on saatavilla vain pyydettäessä valtioneuvoston viestinnästä: kirjaamo@vnk.fi.
Median edustajille aineisto jaetaan mediapalvelussa.


Valtiovarainministeriö

Antero Toivainen, Hallitusneuvos p.+35 8295530098

Suomen ja Mansaaren välillä tuloverotuksesta tehtyjen eräiden sopimusten muuttamisesta tehtyjen pöytäkirjojen allekirjoitusvaltuuksien myöntäminen


Työ- ja elinkeinoministeriö

Arto Rajala, Hallitusneuvos p.+35 8295064828

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laeiksi sähkö- ja maakaasumarkkinoiden valvonnasta annetun lain ja Energiavirastosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta (HE 64/2020vp; EV 89/2020 vp)

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laeiksi maakaasumarkkinalain 3 ja 93 §:n sekä sähkö- ja maakaasumarkkinoiden valvonnasta annetun lain 27 §:n muuttamisesta (HE 68/2020 vp; EV 82/2020 vp)