Tasavallan presidentin esittely 22.10.2020

Istunnon ajankohta 22.10.2020 13.30 | Paikka: Helsinki

PÄÄTÖSLUETTELO


Ulkoministeriö

Kirsti Pohjankukka, Henkilöstöjohtaja p.029 5350038

Edustuston päällikön tehtävän määrääminen

Ulkoministeriöstä käsin kiertävän suurlähettilään valtuutus


Opetus- ja kulttuuriministeriö

Hanna Kiiskinen, Hallitusneuvos p.+35 8295330086

Euroopan neuvoston elokuvien yhteistuotantoa koskevan uudistetun yleissopimuksen allekirjoitusvaltuuksien myöntäminen


Liikenne- ja viestintäministeriö

Sini Wirén, Yksikön johtaja, viestintäneuvos p.029 5342532

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi kevytautoja koskevien lakien kumoamisesta (HE 128/2020 vp; EV 109/2020 vp)


Sosiaali- ja terveysministeriö

Helena Korpinen, Hallitussihteeri p.029 5163317

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laeiksi kemikaalilain sekä kosmeettisista valmisteista annetun lain 16 ja 20 §:n muuttamisesta (HE 115/2020 vp; EV 104/2020 vp)