Tasavallan presidentin esittely 22.10.2021

Istunnon ajankohta 22.10.2021 11.00 | Paikka: Helsinki

PÄÄTÖSLUETTELO

Valtioneuvoston kanslia

Assi Salminen, Neuvotteleva virkamies p.+35 8295160215

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi julkisen arvonannon osoituksista annetun lain muuttamisesta (HE 215/2020 vp; EV 126/2021 vp)


Ulkoministeriö

Saija Nurminen, Lähetystöneuvos p.029 5350202

Edustuston päällikön sivuakkreditointi


Maa- ja metsätalousministeriö

Tapio Hakaste, Neuvotteleva virkamies p.029 5162152

Myönnetään valtuudet tehdä kalastuksesta Tenojoen vesistössä tehdyn sopimuksen 5 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun kalastussäännön voimassaoloajan pidentämisestä 1 päivään toukokuuta 2024 noottienvaihdolla sopimus Suomen tasavallan hallituksen ja Norjan kuningaskunnan hallituksen välillä.


Liikenne- ja viestintäministeriö

Jenni Korhonen-Pereira Coutinho, Ylitarkastaja, esittelijä p.029 5342045

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi sähköisten tietullijärjestelmien yhteentoimivuudesta (HE 115/2021 vp; EV 130/2021 vp)


Työ- ja elinkeinoministeriö

Arto Rajala, Hallitusneuvos p.+35 8295064828

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laeiksi sähkömarkkinalain muuttamisesta ja eräistä sähkökaupan keskitetyn tiedonvaihdon palvelujen käyttöönottoon liittyvistä määräaikaisista toimenpiteistä (HE 116/2021 vp; EV 135/2021 vp)