Tasavallan presidentin esittely 22.2.2019

Istunnon ajankohta 22.2.2019 11.00 | Paikka: Helsinki

PÄÄTÖSLUETTELO

Ulkoministeriö

Pasi Tuominen, Konsulipäällikkö p.029 5351202

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta

Jyri Järviaho, Lähetystöneuvos p.029 5351449

Edustuston päälliköiden tehtävän päättyminen

Edustuston päälliköiden tehtävään määrääminen

Edustuston päällikön sivuakkreditointi


Oikeusministeriö

Janina Groop-Bondestam, Lainsäädäntöneuvos p.029 5150334

Ahvenanmaan maakuntapäivien suostumuksen hankkiminen Ahvenanmaan itsehallintolain muuttamiseen

Johanna Nyberg, Hallitussihteeri p.029 5150068

Armonanomusten hylkääminen *

Armonanomusten jättäminen varteen ottamatta *

Anu Koivuluoma, Erityisasiantuntija, esittelijä p.029 5150228

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle Tuomioistuinvirastoa koskevaksi lainsäädännöksi (HE 136/2018 vp; EV 218/2018 vp)

1) Helsingin hovioikeuden kahden hovioikeudenneuvoksen viran (T 14) täyttäminen 2) Itä-Suomen hovioikeuden hovioikeudenneuvoksen viran (T 14) täyttäminen 3) Pohjois-Karjalan käräjäoikeuden käräjätuomarin viran (T 13) täyttäminen 4) Kanta-Hämeen käräjäoikeuden käräjätuomarin viran (T 13) täyttäminen 5) Vakuutusoikeuden vakuutusoikeustuomarin viran (T 13) täyttäminen

1) Helsingin käräjäoikeuden kahden käräjätuomarin viran (T 11) täyttäminen 2) Päijät-Hämeen käräjäoikeuden käräjätuomarin viran (T 11) täyttäminen 3) Itä-Suomen hallinto-oikeuden hallinto-oikeustuomarin viran (T 11) täyttäminen 4) Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden kahden hallinto-oikeustuomarin viran (T 11) täyttäminen 5) Pirkanmaan käräjäoikeuden käräjätuomarin viran (T 11) täyttäminen

Tuuli Herlin, Erityisasiantuntija, esittelijä p.029 5150602

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi rikoslain 6 luvun 10 §:n ja yhdyskuntaseuraamusten täytäntöönpanosta annetun lain sekä eräiden muiden lakien muuttamisesta (HE 120/2018 vp; EV 155/2018 vp)

* Tietosuojasyistä päätös on saatavilla vain pyydettäessä valtioneuvoston viestinnästä: info@vnk.fi.

Median edustajille aineisto jaetaan mediapalvelussa.


Sisäministeriö

Marja-Leena Härkönen, Erityisasiantuntija, esittelijä p.029 5488297

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi poliisilain 2 luvun muuttamisesta (HE 223/2018 vp; EV 216/2018 vp)


Puolustusministeriö

Sinikka Vahvaselkä, Vanhempi hallitussihteeri p.029 5140431

Amiraalin virkaan nimittäminen puolustusvoimissa


Valtiovarainministeriö

Antero Toivainen, Hallitusneuvos p.+35 8295530098

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen veropohjan rapautumisen ja voitonsiirron estämiseksi verosopimuksiin toteuttavista toimenpiteistä tehdyn monenvälisen yleissopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi (HE 307/2018 vp; EV 244/2018 vp)

Paula Kirppu, Lainsäädäntöneuvos p.+35 8295530552

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle sijoitusrahastolaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 243/2018 vp; EV 221/2018 vp)

Eeva Lantto, Lainsäädäntöneuvos p.+35 8295530515

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi hankintayksiköiden ja elinkeinonharjoittajien sähköisestä laskutuksesta (HE 256/2018 vp; EV 232/2018 vp)


Maa- ja metsätalousministeriö

Mika Saari, Lainsäädäntöneuvos p.029 5162134

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi valtiontakauksista maatilojen maksuvalmiuslainoille (HE 316/2018 vp; EV 226/2018 vp)

Tapio Hakaste, Neuvotteleva virkamies p.029 5162152

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi kalastuksesta Tenojoen vesistössä Norjan kanssa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja soveltamisesta annetun lain 8 §:n muuttamisesta (HE 287/2018 vp; EV 212/2018 vp)


Liikenne- ja viestintäministeriö

Sini Wirén, Yksikön johtaja, viestintäneuvos p.029 5342532

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle Maailman postiliiton yleissopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi (HE 181/2018 vp; EV 165/2018 vp)


Työ- ja elinkeinoministeriö

Arto Rajala, Hallitusneuvos p.+35 8295064828

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laeiksi maakaasumarkkinalain, sähkö- ja maakaasumarkkinoiden valvonnasta annetun lain 10 §:n sekä sähkömarkkinalain 56 §:n muuttamisesta (HE 290/2018 vp; EV 224/2018 vp)

Elli Nieminen, Erityisasiantuntija, esittelijä p.+35 8295048247

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi kalastusalan työtä koskevan direktiivin täytäntöönpanoon liittyvien lakien muuttamisesta (HE 291/2018 vp; EV 211/2018 vp)


Sosiaali- ja terveysministeriö

Merituuli Mähkä, Neuvotteleva virkamies p.029 5163575

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi lääkelain muuttamisesta (HE 267/2018 vp; EV 225/2018 vp)

Laura Terho, Hallitussihteeri p.+35 8295163550

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi tupakkalain muuttamisesta (HE 301/2018 vp; EV 210/2018 vp)


Ympäristöministeriö

Ella Särkkä, Hallitussihteeri p.029 5250308

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa annetun lain 2 ja 25 §:n muuttamisesta (HE 249/2019 vp; EV 219/2018 vp)

Hanna-Lena Fallenius-Tuurihalme, Hallitussihteeri p.029 5250016

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi pilaantuneiden alueiden puhdistamisen tukemisesta ja laiksi jätelain 148 §:n muuttamisesta (HE 247/2018 vp; EV 233/2018 vp)