Tasavallan presidentin esittely 22.8.2019

Istunnon ajankohta 22.8.2019 10.20 | Paikka: Helsinki

PÄÄTÖSLUETTELO


Ulkoministeriö

Pirjo Tulokas, Henkilöstöjohtaja p.029 5351413

Edustuston päällikön sivuakkreditointi

Ulkoministeriöstä käsin kiertävän suurlähettilään valtuutus

Sannamaaria Vanamo, Apulaisosastopäällikkö p.029 5351529

Suomen ja Venäjän hallitusten välisen taloudellisen yhteistyökomission puheenjohtajan vaihdos


Oikeusministeriö

Anne Hallavainio, Hallitusneuvos, yksikönpäällikö p.029 5150458

Korkeimman hallinto-oikeuden oikeusneuvoksen määräaikaiseen virkasuhteeseen nimittäminen

Janina Groop-Bondestam, Lainsäädäntöneuvos p.029 5150334

Tasavallan presidentin asetus maakuntapäivä- ja kunnallisvaaleja sekä neuvoa-antavia kunnallisia kansanäänestyksiä koskevien tehtävien hoitamisesta Ahvenanmaalla


Sosiaali- ja terveysministeriö

Kirsi Terhemaa, Neuvotteleva virkamies p.029 5163546

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen potilasvakuutuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 298/2018 vp; EV 297/2018 vp)

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi liikenne- ja potilasvahinkolautakunnasta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 299/2018 vp; EV 293/2018 vp)