Tasavallan presidentin esittely 23.11.2018

Istunnon ajankohta 23.11.2018 11.00 | Paikka: Helsinki

23.11.2018  PÄÄTÖSLUETTELO

Ulkoministeriö

Jyri Järviaho, Lähetystöneuvos p.029 5351449

Edustuston päällikön tehtävään määrääminen

Edustuston päällikön sivuakkreditointi

Arto Haapea, Lähetystöneuvos p.029 5350145

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Australian välillä tehdyn puitesopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi (HE 67/2018 vp; EV 75/2018 vp)

Oikeusministeriö

Anne Hallavainio, Hallitusneuvos p.029 5150458

Itä-Suomen hallinto-oikeuden ylituomarin viran (D 19) täyttäminen

Janina Groop-Bondestam, Lainsäädäntöneuvos p.029 5150334

Ahvenanmaan maakuntapäivien suostumuksen hankkiminen seuraavien kansainvälisten sopimusten voimaansaattamiseksi: 1.Hallituksen esitys eduskunnalle Maailman postiliiton yleissopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi (HE 181/2018 vp) 2.Luonnos valtioneuvoston asetukseksi pääsystä korkeampaan koulutukseen Tanskan, Suomen, Islannin, Norjan ja Ruotsin välillä tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdystä sopimuksesta

Anu Koivuluoma, Erityisasiantuntija, esittelijä p.029 5150228

1) Helsingin hovioikeuden kahden hovioikeudenneuvoksen viran (T 14) täyttäminen 2) Rovaniemen hovioikeuden hovioikeudenneuvoksen viran (T 14) täyttäminen 3) Helsingin käräjäoikeuden kahden käräjätuomarin viran (T 13) täyttäminen 4) Pirkanmaan käräjäoikeuden käräjätuomarin viran (T 13) täyttäminen 5) Länsi-Uudenmaan käräjäoikeuden käräjätuomarin viran (T 13) täyttäminen 6) Varsinais-Suomen käräjäoikeuden kahden käräjätuomarin viran (T 11) täyttäminen 7) Virassa olevien Espoon käräjäoikeuden kahden käräjätuomarin (T 11) siirtäminen ja nimittäminen Länsi-Uudenmaan käräjäoikeuteen vastaaviin virkoihin 1.1.2019 lukien

Sisäministeriö

Tiina Sinkkanen, Lainsäädäntöneuvos p.029 5488626

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta (HE 24/2018 vp; EV 84/2018 vp)

Puolustusministeriö

Aila Helenius, Neuvotteleva virkamies p.029 5140432

Tehtävään määrääminen puolustusasiamieskunnassa

Valtiovarainministeriö

Merja Sandell, Hallitusneuvos p.+35 8295530191

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetun lain liitteen muuttamisesta (HE 165/2018 vp; EV 111/2018 vp)

Anders Colliander, Neuvotteleva virkamies p.+35 8295530289

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi Alankomaiden kanssa Aruban osalta automaattisesta tietojenvaihdosta säästöjen tuottamista korkotuloista tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain kumoamisesta (HE 168/2018 vp; EV 101/2018 vp)

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen Pohjoismaiden välillä tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi (HE 169/2018 vp; EV 100/2018 vp)

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Rami Sampalahti, Vanhempi hallitussihteeri p.+35 8295330190

Pohjoisen ulottuvuuden kulttuurikumppanuuden sihteeristön perustamisesta Suomen tasavallan hallituksen, Latvian tasavallan hallituksen, Norjan kuningaskunnan hallituksen, Puolan tasavallan hallituksen, Ruotsin kuningaskunnan hallituksen ja Venäjän federaation hallituksen välillä tehdyn sopimuksen hyväksyminen

Maa- ja metsätalousministeriö

Teemu Nikula, Vanhempi hallitussihteeri p.029 5162055

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi riistanhoitomaksusta ja pyyntilupamaksusta annetun lain 1 §:n muuttamisesta (HE 128/2018 vp; EV 112/2018 vp)

Timo-Ville Nieminen, Hallitussihteeri p.029 5162379

Eduskunnan vastaus Hallituksen esitykseen laiksi Maanmittauslaitoksesta (HE 89/2018; EV 103/2018)

Liikenne- ja viestintäministeriö

Silja Ruokola, Lainsäädäntöjohtaja p.029 5342367

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi Liikenne- ja viestintäviraston perustamisesta, Liikennevirastosta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi niihin liittyviksi laeiksi ja hallituksen esitykseen mainitun esityksen täydentämisestä (HE 61/2018 vp ja HE 104/2018 vp; EV 102/2018 vp)

Vilja Klemola, Ylitarkastaja, esittelijä p.029 5342905

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi merenkulun ympäristönsuojelulain muuttamisesta (HE 143/2018 vp; EV 99/2018 vp)

Työ- ja elinkeinoministeriö

Sari Alho, Neuvotteleva virkamies p.+35 8295049007

Jalometallituotteiden tarkastusta ja leimausta koskevan yleissopimuksen liitteisiin tehtyjen muutosten hyväksyminen

Nina Santaharju, Hallitussihteeri p.+35 8295047166

Ilmoituksen antaminen

Sosiaali- ja terveysministeriö

Elina Kotovirta, Neuvotteleva virkamies p.029 5163713

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi huumausainelain muuttamisesta (HE 108/2018 vp; EV 122/2018 vp)

Eila Mustonen, Neuvotteleva virkamies p.029 5163460

Tanskan, Suomen, Islannin, Norjan ja Ruotsin välillä eräiden terveyden- ja sairaanhoidon henkilöstöryhmien sekä eläinlääkäreiden yhteisistä pohjoismaisista työmarkkinoista 14 päivänä kesäkuuta 1993 tehdyn sopimuksen, sellaisena kuin se on myöhemmin muutettuna 11 päivänä marraskuuta 1998, muuttamista koskevan sopimuksen allekirjoitusvaltuuksien myöntäminen