Tasavallan presidentin esittely 23.3.2023

Istunnon ajankohta 23.3.2023 13.30 | Paikka: Helsinki

PÄÄTÖSLUETTELO

Ulkoministeriö


Oikeusministeriö


Liikenne- ja viestintäministeriö


Sisäministeriö


Puolustusministeriö

Sami Roikonen, Osastoesiupseeri p.029 5140442

Apulaissotilasedustajien tehtävään määräämisiä

Sotilasedustajan ja apulaissotilasedustajan vaihdos


Valtiovarainministeriö


Opetus- ja kulttuuriministeriö

Katri Santtila, Kulttuuriasiainneuvos p.+35 8295330285

Akateemikon arvonimen myöntäminen


Maa- ja metsätalousministeriö


Työ- ja elinkeinoministeriö


Sosiaali- ja terveysministeriö


Ympäristöministeriö