Tasavallan presidentin esittely 23.4.2021

Istunnon ajankohta 23.4.2021 11.00 | Paikka: Helsinki

PÄÄTÖSLUETTELO


Valtioneuvoston kanslia

Henrik Haapajärvi, Valtiosihteeri p.+35 829516001

Arvonimilautakunnan jäsenien nimeäminen


Ulkoministeriö

Kirsti Pohjankukka, Henkilöstöjohtaja p.029 5350038

Edustuston päällikön tehtävään määrääminen


Oikeusministeriö


Valtiovarainministeriö


Maa- ja metsätalousministeriö

Risto Lampinen, Kalatalousneuvos p.029 5162458

Eduskunnan vastaus Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi Euroopan unionin yhteisen kalastuspolitiikan kansallisesta täytäntöönpanosta annetun lain ja yhteisen kalastuspolitiikan seuraamusjärjestelmästä ja valvonnasta annetun lain 20 §:n muuttamisesta (HE 256/2020 vp; EV 21/2021 vp)