Tasavallan presidentin esittely 24.11.2023

Istunnon ajankohta 24.11.2023 11.00

PÄÄTÖSLUETTELO

Oikeusministeriö

Armonanomusten hylkääminen
* Tietosuojasyistä päätös on saatavilla vain pyydettäessä: kirjaamo.vnk@gov.fiLinkki toiselle sivustolle. Median edustajille aineisto jaetaan mediapalvelussaLinkki toiselle sivustolle.

Armonanomusten jättäminen varteen ottamatta
* Tietosuojasyistä päätös on saatavilla vain pyydettäessä: kirjaamo.vnk@gov.fiLinkki toiselle sivustolle. Median edustajille aineisto jaetaan mediapalvelussaLinkki toiselle sivustolle.


Valtiovarainministeriö

Valtion virka-ansiomerkin myöntäminen
* Tietosuojasyistä päätös on saatavilla vain pyydettäessä: kirjaamo.vnk@gov.fiLinkki toiselle sivustolle. Median edustajille aineisto jaetaan mediapalvelussaLinkki toiselle sivustolle.


Opetus- ja kulttuuriministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain ja vapaasta sivistystyöstä annetun lain 20 §:n muuttamisesta (HE 66/2023 vp; EV 17/2023 vp)


Liikenne- ja viestintäministeriö


Sosiaali- ja terveysministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta (HE 54/2023 vp; EV 21/2023 vp)