Tasavallan presidentin esittely 24.9.2021

Istunnon ajankohta 24.9.2021 11.00 | Paikka: Helsinki

PÄÄTÖSLUETTELO

Ulkoministeriö

Kirsti Pohjankukka, henkilöstöjohtaja p. 0295 350 038

Edustuston päällikön sivuakkreditointi


Oikeusministeriö

Janina Groop-Bondestam, lainsäädäntöneuvos p. 0295 150 334

Ahvenanmaan maakuntapäivien suostumuksen hankkiminen seuraavan kansainvälisen sopimuksen voimaansaattamiseksi: Hallituksen esitys eduskunnalle turvallisuutta, turvatoimia ja palveluja koskevasta yhdennetystä lähestymistavasta jalkapallo-otteluissa ja muissa urheilutilaisuuksissa tehdyn Euroopan neuvoston yleissopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi sekä laiksi kokoontumislain muuttamisesta (HE 45/2021 vp)

Johanna Nyberg, hallitussihteeri p. 0295 150 068

Armonanomusten hylkääminen *
Armonanomusten jättäminen varteen ottamatta *

Piritta Koivukoski-Kouhia, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 150 026

1) Lapin käräjäoikeuden käräjätuomarin viran (T 13) täyttäminen 2) Kanta-Hämeen käräjäoikeuden käräjätuomarin viran (T 13) täyttäminen 3) Helsingin käräjäoikeuden kahden käräjätuomarin viran (T 13) täyttäminen 4) Pirkanmaan käräjäoikeuden kahden käräjätuomarin viran (T 11) täyttäminen 5) Itä-Uudenmaan käräjäoikeuden kahden käräjätuomarin viran (T 11) täyttäminen


* Tietosuojasyistä päätös on saatavilla vain pyydettäessä valtioneuvoston viestinnästä: kirjaamo@vnk.fiLinkki toiselle sivustolle.
Median edustajille aineisto jaetaan mediapalvelussaLinkki toiselle sivustolle.


Liikenne- ja viestintäministeriö

Laura Sarlin, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 342 063

Alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn yleissopimukseen liittyvän vuoden 1978 pöytäkirjan (jäljempänä MARPOL-yleissopimus) VI liitteen 1, 20 ja 21 sääntöihin ja painolastivesien ja sedimenttien valvonnasta ja käsittelystä vuonna 2004 tehdyn kansainvälisen yleissopimukseen (jäljempänä painolastivesiyleissopimus) tehtyjen muutosten hyväksyminen


Sosiaali- ja terveysministeriö

Joni Rehunen, erityisasiantuntija p. 0295 163 435

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi väliaikaisista poikkeuksista työttömyysturvalakiin covid-19-epidemian vuoksi annetun lain 4 §:n muuttamisesta (HE 120/2021 vp; EV 118/2021 vp)