Tasavallan presidentin esittely 25.10.2019

Istunnon ajankohta 25.10.2019 11.00 | Paikka: Helsinki

PÄÄTÖSLUETTELO


Ulkoministeriö

Pirjo Tulokas, Henkilöstöjohtaja p.029 5351413

Edustuston päällikön tehtävään määrääminen

Edustuston päälliköiden sivuakkreditointeja


Valtiovarainministeriö

lkka Harju, Lainsäädäntöneuvos p.+35 8295530215

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain 20 §:n sekä varainsiirtoverolain 29 §:n muuttamisesta (HE 8/2019 vp; EV 7/2918 vp)


Liikenne- ja viestintäministeriö

Olli-Pekka Rantala, Osastopäällikkö, ylijohtaja p.029 5342585

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laeiksi kevytautoja koskevien lakien voimaantulosäännösten muuttamisesta ja tieliikennelain muuttamisesta annetun lain kumoamisesta (HE 21/2019 vp; EV 12/2019 vp)