Tasavallan presidentin esittely 25.11.2022

Istunnon ajankohta 25.11.2022 11.00 | Paikka: Helsinki

PÄÄTÖSLUETTELO

Ulkoministeriö

Kirsti Pohjankukka, Henkilöstöjohtaja p.029 5350038

Edustuston päällikön sivuakkreditointi

Lauri Hirvonen, Lähetystöneuvos p.029 5350063

Suomen osallistumisen kasvattaminen Naton KFOR-operaatiossa Kosovossa


Oikeusministeriö


Sisäministeriö

Jukka Tukia, Neuvotteleva virkamies p.029 5488573

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi arpajaislain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta (HE 150/2022 vp; EV 120/2022 vp)


Valtiovarainministeriö

Kaisa-Juulia Raita, Neuvotteleva virkamies p.+35 8295530379

Valtion virka-ansiomerkin myöntäminen


Opetus- ja kulttuuriministeriö


Työ- ja elinkeinoministeriö

Mira Sinkkonen, Johtava asiantuntija p.+35 8295047293

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta annetun lain, kotoutumisen edistämisestä annetun lain sekä työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta annetun lain muuttamisesta (HE 84/2022 vp; EV 129/2022 vp)


Sosiaali- ja terveysministeriö


Ympäristöministeriö

Oili Rahnasto, Hallitusneuvos p.+35 8295250244

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi ympäristönsuojelulain muuttamisesta (HE 117/2022 vp; EV 116/2022 vp)