Tasavallan presidentin esittely 25.5.2023

Istunnon ajankohta 25.5.2023 13.30 | Paikka: Helsinki

PÄÄTÖSLUETTELO

Valtioneuvoston kanslia

Henrik Haapajärvi, Valtiosihteeri p.+35 829516001

Arvonimien myöntäminen


Ulkoministeriö

Kirsti Pohjankukka, Henkilöstöjohtaja p.029 5350038

Edustuston päällikön tehtävän päättyminen


Puolustusministeriö

Sami Roikonen, Osastoesiupseeri p.029 5140442

Suomalaisen kriisinhallintajoukon komentajan vaihdos *


* Tietosuojasyistä päätös on saatavilla vain pyydettäessäkirjaamo.vnk@gov.fiLinkki toiselle sivustolle.
Median edustajille aineisto jaetaan mediapalvelussaLinkki toiselle sivustolle.


Valtiovarainministeriö

Risto Sakki, Neuvotteleva virkamies p.+35 8295530294

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi arvonlisäverolain muuttamisesta (HE 2/2023 vp; EV 2/2023 vp)


Liikenne- ja viestintäministeriö

Päivi Jämsä, Hallitusneuvos p.029 5342138

Suomen tasavallan ja Alankomaiden kuningaskunnan välisen sopimuksen lentoliikenteestä Sint Maartenin osalta allekirjoitusvaltuuksien myöntäminen

Suomen tasavallan ja Brasilian liittotasavallan välisen lentoliikennesopimuksen allekirjoitusvaltuuksien myöntäminen


Ympäristöministeriö

Leila Suvantola, Lainsäädäntöneuvos p.029 5250433

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi luonnonsuojelulain 67 §:n 1 momentin ja 137 §:n 1 momentin muuttamisesta (HE 1/2023 vp; EV 1/2023 vp)