Tasavallan presidentin esittely 26.1.2024

Istunnon ajankohta 26.1.2024 11.00

PÄÄTÖSLUETTELO

Ulkoministeriö


Oikeusministeriö


Valtiovarainministeriö

Ahvenanmaan valtuuskunnan vuoden 2022 tasoitusta koskevan päätöksen vahvistaminen


Ympäristöministeriö

Istuntojen jälkeen valtioneuvoston viestintäosasto julkaisee päätökset ja niiden liitteet kokonaisuudessaan. Päätökset ja liitteet eivät ole virallisia asiakirjoja.