Tasavallan presidentin esittely 26.2.2021

Istunnon ajankohta 26.2.2021 11.00 | Paikka: Helsinki

PÄÄTÖSLUETTELO


Ulkoministeriö

Kirsti Pohjankukka, Henkilöstöjohtaja p.029 5350038

Edustuston päällikön tehtävän päättyminen

Edustuston päällikön tehtävään määrääminen


Oikeusministeriö

Janina Groop-Bondestam, Lainsäädäntöneuvos p.029 5150334

1. Landskapslag om ändring av körkortslagen för Åland 2. Landskapslag om ändring av landskapslagen om tillämpning av fordonslagen 3. Landskapslag om ändring av vägtrafiklagen för landskapet Åland 4. Landskapslag om upphävande av vissa bestämmelser i landskapslagen om besiktning och registrering av fordon

Piritta Koivukoski-Kouhia, Erityisasiantuntija, esittelijä p.029 5150026

Helsingin hovioikeuden kolmen hovioikeudenneuvoksen viran (T 12) täyttäminen

1) Helsingin käräjäoikeuden kuuden käräjätuomarin viran (T 13) täyttäminen 2) Pohjois-Karjalan käräjäoikeuden käräjätuomarin viran (T 13) täyttäminen 3) Keski-Suomen käräjäoikeuden käräjätuomarin viran (T 13) täyttäminen 4) Helsingin käräjäoikeuden kolmen käräjätuomarin viran (T 11) täyttäminen

1) Vaasan hallinto-oikeuden kahden hallinto-oikeustuomarin viran (T 11) täyttäminen 2) Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden kolmen hallinto-oikeustuomarin viran (T 11) täyttäminen


Sisäministeriö

Mika Kättö, Lainsäädäntöjohtaja p.029 5488413

Suomen Punaisen Ristin ansiomerkkien myöntäminen

Hengenpelastusmitalien antamista koskevan asian saattaminen hengenpelastusmitalista annetun asetuksen mukaisesti Tasavallan Presidentin ratkaistavaksi


Puolustusministeriö

Sinikka Vahvaselkä, Hallitusneuvos p.029 5140431

Kenraalin virkaan nimittämisiä ja tehtävään määräämisiä Puolustusvoimissa

Puolustusvoimien ylilääkärin virkaan nimittäminen


Liikenne- ja viestintäministeriö

Sabina Lindström, Osastopäällikkö, ylijohtaja p.029 5342576

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi henkilöautojen romutuspalkkiosta vuosina 2020 ja 2021 annetun lain muuttamisesta (HE 257/2020 vp; EV 1/2021 vp)


Työ- ja elinkeinoministeriö

Inkeri Lilleberg, Erityisasiantuntija, esittelijä p.+35 8295047092

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta annetun lain 14 §:n muuttamisesta (HE 240/2020 vp; EV 2/2021 vp)


Sosiaali- ja terveysministeriö

Ismo Tuominen, Hallitusneuvos p.029 5163341

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi tartuntatautilain väliaikaisesta muuttamisesta (HE 6/2021 vp; EV 5/2021 vp)