Tasavallan presidentin esittely 26.3.2021

Istunnon ajankohta 26.3.2021 11.00 | Paikka: Helsinki

PÄÄTÖSLUETTELO


Ulkoministeriö

Kirsti Pohjankukka, Henkilöstöjohtaja p.029 5350038

Edustuston päällikön tehtävän päättyminen

Edustuston päällikön tehtävään määrääminen


Oikeusministeriö

Piritta Koivukoski-Kouhia, Erityisasiantuntija, esittelijä p.029 5150026

1) Itä-Suomen hovioikeuden hovioikeudenneuvoksen viran (T 12) täyttäminen 2) Pirkanmaan käräjäoikeuden käräjätuomarin viran (T 11) täyttäminen

1) Itä-Suomen hallinto-oikeuden hallinto-oikeustuomarin viran (T 13) täyttäminen 2) Vakuutusoikeuden vakuutusoikeustuomarin viran (T 13) täyttäminen 3) Vakuutusoikeuden kahden vakuutusoikeustuomarin viran (T 11) täyttäminen


Valtiovarainministeriö

Antti Makkonen, Erityisasiantuntija, esittelijä p.+35 8295530013

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen luottolaitos- sekä elvytys- ja kriisinratkaisudirektiivien täytäntöönpanoa koskevaksi lainsäädännöksi (HE 171/2020 vp; EV 12/2021 vp)


Maa- ja metsätalousministeriö


Liikenne- ja viestintäministeriö


Työ- ja elinkeinoministeriö


Sosiaali- ja terveysministeriö