Tasavallan presidentin esittely 26.4.2019

Istunnon ajankohta 26.4.2019 11.00 | Paikka: Helsinki

PÄÄTÖSLUETTELO


Ulkoministeriö

Pirjo Tulokas, Henkilöstöjohtaja p.029 5351413

Suomen edustajan valtuuttaminen kansainväliseen järjestöön

Päivi Peltokoski, Lähetystöneuvos p.029 5351523

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen Euroopan unionin ja Euroopan atomienergiayhteisön ja niiden jäsenvaltioiden sekä Armenian tasavallan välisen kokonaisvaltaisen ja tehostetun kumppanuussopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi (HE270/2018 vp; EV 229/2018 vp)


Oikeusministeriö

Olli Muttilainen, Hallintojohtaja p.029 5150011

Apulaisoikeuskanslerin sijaisen määrääminen

Sofia Aspelund, Lainsäädäntöneuvos p.029 5150554

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen kuluttajaluottosopimuksia ja eräitä muita kuluttajasopimuksia koskevien säännösten muuttamisesta (HE 230/2018 vp; EV 284/2018 vp)


Sisäministeriö

Jorma Kantola, Lainsäädäntöneuvos p.029 548821

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi kansalaisuuslain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 272/2018 vp; EV 287/2018 vp)

Marko Meriniemi, Lainsäädäntöneuvos p.029 5488561

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle siviilitiedustelua koskevaksi lainsäädännöksi (HE 202/2017 vp; EV 291/2018 vp)


Puolustusministeriö

Hanna Nordström, Hallitusneuvos, lainsäädäntöjohtajana p.029 5140600

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi sotilastiedustelusta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 203/2017 vp; EV 290/2018 vp)

Janne Torvinen, Ylitarkastaja, esittelijä p.029 51404333

Suomalaisen kriisinhallintajoukon komentajan vaihdos *

Petri Laurila, Erityisasiantuntija, esittelijä p.029 5140437

Puolustusministeriön vanhemman osastoesiupseerin viran täyttäminen


* Tietosuojasyistä päätös on saatavilla vain pyydettäessä valtioneuvoston viestinnästä: info@vnk.fi.
Median edustajille aineisto jaetaan mediapalvelussa.


Valtiovarainministeriö

Armi Taipale, Lainsäädäntöneuvos p.+35 8295530399

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi pankki- ja maksutilien valvontajärjestelmästä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 167/2018 vp; EV 315/2018 vp)


Opetus- ja kulttuuriministeriö

Katri Kurppa, Hallitussihteeri p.+35 8295330063

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä annetun lain ja ammatillisesta koulutuksesta annetun lain muuttamisesta (HE 260/2018 vp; EV 283/2018 vp)


Maa- ja metsätalousministeriö

Timo Rämänen, Lainsäädäntöneuvos p.029 5162197

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen siemenlaiksi sekä laiksi sakon täytäntöönpanosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta (HE 172/2018 vp; EV 235/2018 vp)


Työ- ja elinkeinoministeriö

Mikko Huuskonen, Teollisuusneuvos p.+35 8295063732

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen tavaramerkkilaiksi ja siihen liittyviksi laeiksi sekä tavaramerkkioikeudesta tehdyn Singaporen sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi (HE 201/2018 vp; EV 281/2018 vp)

Riikka Aaltonen, Kaivosylitarkastaja, esittelijä p.+35 8295064216

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi kaivoslain 32 ja 34 §:n muuttamisesta (HE 293/2018 vp; EV 302/2018 vp)

Elli Nieminen, Erityisasiantuntija, esittelijä p.+35 8295048247

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi siviilipalveluslain muuttamisesta (HE 294/2018 vp; EV 308/2018 vp)


Sosiaali- ja terveysministeriö

Joni Komulainen, Neuvotteleva virkamies p.029 51634533

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi sosiaali- ja terveystietojen toissijaisesta käytöstä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 159/2017 vp; EV 303/2018 vp)