Tasavallan presidentin esittely 26.6.2020

Istunnon ajankohta 26.6.2020 15.30 | Paikka: Helsinki

PÄÄTÖSLUETTELO


Ulkoministeriö

Pirjo Tulokas, Hallintojohtaja p.029 5351413

Edustuston päällikön tehtävän päättyminen

Edustuston päällikön tehtävään määräminen


Oikeusministeriö

Janina Groop-Bondestam, Lainsäädäntöneuvos p.029 5150334

29 maakuntalain lainsäädäntövalvonta

Sofia Aspelund, Lainsäädäntöneuvos p.029 5150554

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi kuluttajansuojalain 7 luvun väliaikaisesta muuttamisesta (HE 53/2020 vp; EV 69/2020 vp)

Johanna Nyberg, Hallitussihteeri p.029 5150068

Armonanomusten hylkääminen *

Armonanomusten jättäminen varteen ottamatta *

Taru Ritari, Erityisasiantuntija, esittelijä p.029 5150306

Apulaisvaltakunnanvoudin viran täyttäminen määräajaksi 1.12.2020-31.11.2025


* Tietosuojasyistä päätös on saatavilla vain pyydettäessä valtioneuvoston viestinnästä: info@vnk.fi.
Median edustajille aineisto jaetaan mediapalvelussa.


Sisäministeriö

Roope Jokinen, Erityisasiantuntija, esittelijä p.029 5488362

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi ulkomaalaislain väliaikaisesta muuttamisesta (HE 65/2020 vp; EV 63/2020 vp)


Valtiovarainministeriö

Niko Ijäs, Budjettineuvos p.+35 8295530170

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi valtion lainanannosta sekä valtiontakauksesta ja valtiontakuusta annetun lain 3 ja 4 a §:n muuttamisesta (HE 83/2020 vp; EV 72/2020 vp)

Marja Isomäki, Lainsäädäntöneuvos p.+35 8295530414

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi Kevasta annetun lain muuttamisesta (HE 102/2019 vp; EV 59/2020 vp)

Marja Niiranen, Neuvotteleva virkamies p.+35 8295530238

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eräiksi veronkantoon liittyviksi väliaikaisiksi säännöksiksi (HE 74/2020 vp, VaVM 8/2020 vp, EV 71/2020vp)

Risto Sakki, Neuvotteleva virkamies p.+35 8295530294

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi arvonlisäverolain väliaikaisesta muuttamisesta (HE 89/2020 vp; EV 84/2020 vp)


Opetus- ja kulttuuriministeriö

Laura Hansén, Hallitusneuvos p.+35 8295330098

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi yliopistolain 39 ja 40 §:n sekä ammattikorkeakoululain 14 ja 29 §:n väliaikaisesta muuttamisesta (HE 84/2020 vp; EV 78/2020 vp)

Piritta Sirvio, Hallitusneuvos p.+35 8295330238

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 52 §:n väliaikaisesta muuttamisesta (HE 85/2020 vp; EV 77/2020 vp)

Maiju Tuominen, Hallitusneuvos p.+35 8295330012

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen ammattipätevyyden tunnustamista koskevan direktiivin täytäntöönpanon täydentämistä koskevaksi lainsäädännöksi sekä laiksi ulkomailla suoritettujen korkeakouluopintojen tuottamasta virkakelpoisuudesta annetun lain muuttamisesta (HE 56/2020 vp; EV 61/2020 vp)

Kirsi Lamberg, Hallitussihteeri p.+35 8295330397

Eduskunnan vastaus hallituksen esitys laeiksi perusopetuslain ja Helsingin eurooppalaisesta koulusta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta (HE 86/2020 vp; EV 83/2020 vp)


Maa- ja metsätalousministeriö

Pirjo Tomperi, Lainsäädäntöneuvos p.029 5162234

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen taimiaineistolain muuttamisesta (HE 49/2020 vp, EV 60/2020 vp)


Liikenne- ja viestintäministeriö

Elina Immonen, Yksikön johtaja, hallitusneuvos p.029 5342126

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen Euroopan unionin siviili-ilmailun turvallisuutta koskevaa asetusta täydentäväksi lainsäädännöksi (HE 41/2020 vp; EV 66/2020 vp).

Emmi Nykänen, Ylitarkastaja, esittelijä p.029 5342397

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi lentoliikenteen valvontamaksusta annetun lain 7 §:n väliaikaisesta muuttamisesta (HE 77/2020 vp; EV 65/2020 vp)

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi elinkeino-, liikenne-, ja ympäristökeskusten tieliikenteenohjauksen ja -hallinnan telematiikkatehtävien ja henkilöstön siirrosta Intelligent Traffic Management Finland Oy:lle (HE 34/2020 vp; EV 64/2020 vp)


Työ- ja elinkeinoministeriö

Mikko Huuskonen, Teollisuusneuvos p.+35 8295063732

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi yritysten määräaikaisesta kustannustuesta (HE 91/2020 vp; EV 93/2020 vp)

Meri Pensamo, Hallitussihteeri p.+35 8295047257

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laeiksi työttömyysturvalain 11 luvun 4 b ja 4 c §:n muuttamisesta sekä julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta sekä eräiden työttömyysturvalain ja julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta annettujen lakien muuttamisesta (HE 93/2020 vp; EV 80/2020 vp)

Elli Nieminen, Erityisasiantuntija, esittelijä p.+35 8295048247

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laeiksi työsopimuslain, merityösopimuslain ja yhteistoiminnasta yrityksissä annetun lain 51 §:n väliaikaisesta muuttamisesta annettujen lakien voimaantulosäännösten muuttamisesta (HE 92/2020 vp; EV 79/2020 vp)


Sosiaali- ja terveysministeriö

Marjaana Maisonlahti, Hallitusneuvos p.+35 8295163288

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi työttömyysturvalain 6 luvun 7 §:n muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi (HE 94/2020 vp; EV 74/2020 vp)

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain 4 §:n ja työttömyyskassalain 25 §:n väliaikaisesta muuttamisesta (HE 95/2020 vp; EV 75/2020 vp)

Outi Kuivasniemi, Kansainvälisten asiain neuvos p.029 5163117

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen Kansainvälisen rokoteinstituutin perustamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi (HE 100/2020 vp; EV 86/2020 vp)


Ympäristöministeriö

Erja Werdi, Lainsäädäntöneuvos p.+35 8295250312

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetun lain muuttamisesta