Tasavallan presidentin esittely 26.8.2022

Istunnon ajankohta 26.8.2022 11.00 | Paikka: Helsinki

PÄÄTÖSLUETTELO

Ulkoministeriö


Oikeusministeriö

Piritta Koivukoski-Kouhia, Erityisasiantuntija, esittelijä p.029 5150026

Asiantuntijajäsenten määrääminen työtuomioistuimeen


Puolustusministeriö

Sami Roikonen, Osastoesiupseeri p.029 5140442

Kenraalin virkaan nimittämisiä ja tehtävään määräämisiä Puolustusvoimissa

Sotilasedustajan vaihdos


Valtiovarainministeriö

Viveca Still, Lainsäädäntöneuvos p.+35 8295530558

Väestön rekisteröinnistä Suomen tasavallan hallituksen ja Viron tasavallan hallituksen välillä tehdyn sopimuksen allekirjoitusvaltuuksien myöntäminen


Opetus- ja kulttuuriministeriö

Elina Anttila, Hallitussihteeri p.+35 8295330184

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi Saavutettavuuskirjasto Celiasta sekä yleisistä kirjastoista annetun lain 11 §:n muuttamisesta (HE 95/2022 vp; EV 94/2022 vp)


Sosiaali- ja terveysministeriö