Tasavallan presidentin esittely 28.1.2022

Istunnon ajankohta 28.1.2022 15.00 | Paikka: Helsinki

PÄÄTÖSLUETTELO

Ulkoministeriö

Kirsti Pohjankukka, Henkilöstöjohtaja p.029 5350038

Edustuston päällikön tehtävän päättyminen


Oikeusministeriö


Puolustusministeriö

Sabina Mansurow, Hallitussihteeri p.029 5140171

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi Tanskan, Suomen, Norjan ja Ruotsin välillä puolustusmateriaalialan teollisuuden yhteistyön tukemisesta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain kumoamisesta (HE 174/2021 vp; EV 194/2021 vp)


Työ- ja elinkeinoministeriö

Timo Meling, Hallitusneuvos p.+35 8295049084

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle yrittäjien työttömyysturvaoikeuden väliaikaiseksi järjestämiseksi (HE 239/2021 vp; EV 234/2021 vp)


Sosiaali- ja terveysministeriö

Joni Rehunen, Erityisasiantuntija p.029 5163435

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi työttömyysturvalain väliaikaisesta muuttamisesta (HE 240/2021 vp; EV 235/2021 vp)