Tasavallan presidentin esittely 28.10.2022

Istunnon ajankohta 28.10.2022 11.00 | Paikka: Helsinki

PÄÄTÖSLUETTELO

Ulkoministeriö

Kirsti Pohjankukka, Henkilöstöjohtaja p.029 5350038

Edustuston päällikön sivuakkreditointi


Oikeusministeriö

Johanna Nyberg, Hallitussihteeri p.029 5150068

Armonanomusten hylkääminen *

Joanna Grandell, Erityisasiantuntija, esittelijä p.029 5150220

Vihkimisen pätevyys *


* Tietosuojasyistä päätös on saatavilla vain pyydettäessä valtioneuvoston viestinnästä: kirjaamo.vnk@gov.fiLinkki toiselle sivustolle.
Median edustajille aineisto jaetaan mediapalvelussaLinkki toiselle sivustolle.


Sisäministeriö

Hannele Taavila, Poliisijohtaja p.029 5488568

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi Euroopan unionin tietojärjestelmien yhteentoimivuudesta (HE 134/2021 vp; EV 107/2022 vp)


Puolustusministeriö

Sami Roikonen, Osastoesiupseeri p.029 5140442

Suomalaisen kriisinhallintajoukon komentajan vaihdos *


* Tietosuojasyistä päätös on saatavilla vain pyydettäessä valtioneuvoston viestinnästä: kirjaamo.vnk@gov.fiLinkki toiselle sivustolle.
Median edustajille aineisto jaetaan mediapalvelussaLinkki toiselle sivustolle.


Valtiovarainministeriö

Marja Niiranen, Neuvotteleva virkamies p.+35 8295530238

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi arvonlisäverolain väliaikaisesta muuttamisesta (HE 194/2022 vp; EV 122/2022 vp)


Maa- ja metsätalousministeriö

Maija Mela, Lainsäädäntöneuvos p.029 5162249

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi yhteisen kalastuspolitiikan seuraamusjärjestelmästä ja valvonnasta annetun lain muuttamisesta (HE 90/2022 vp; EV 106/2022 vp)


Työ- ja elinkeinoministeriö

Mikko Huuskonen, Teollisuusneuvos p.+35 8295063732

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi kuljetusyritysten määräaikaisesta polttoainetuesta annetun lain muuttamisesta (HE 188/2022 vp; EV 114/2022 vp)


Sosiaali- ja terveysministeriö

Jaana Huhta, Johtaja p.029 5163407

Eduskunnan kirjelmä, joka koskee vahvistamatta jäänyttä lakia ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista annetun lain muuttamisesta (HE 231/2021 vp; VJL 2/ 2022 vp; EK 37/ 2022 vp)