Tasavallan presidentin esittely 28.12.2018

Istunnon ajankohta 28.12.2018 11.00 | Paikka: Helsinki

PÄÄTÖSLUETTELO

Ulkoministeriö

Outi Hyvärinen, Lähetystöneuvos p.029 5350035

Suomen osallistumisen jatkaminen EU:n sotilaallisessa kriisinhallintaoperaatiossa ”EUNAVFOR MED operaatio Sophia” Välimerellä


Sisäministeriö

Ilpo Helismaa, Hallitusneuvos p.029 5488422

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi pelastuslain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta sekä eräiksi muiksi laeiksi ja hallituksen esitykseen mainitun esityksen täydentämisestä (HE 18/2018 vp ja HE 138/2018 vp; EV 180/2018 vp)

Hanna Helinko, Hallitusneuvos p.029 5488230

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laeiksi siviilihenkilöstön osallistumisesta kriisinhallintaan annetun lain, Pelastusopistosta annetun lain sekä tapaturman ja palvelussairauden korvaamisesta kriisinhallintatehtävissä annetun lain muuttamisesta (HE 164/2018 vp; EV 185/2018 vp)


Valtiovarainministeriö

Jari Salokoski, Finanssineuvos p.+35 8295530437

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi ulkomaisten väliyhteisöjen osakkaiden verotuksesta annetun lain muuttamisesta (HE 218/2018 vp; EV 193/2018 vp)

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi autoverolain liitteen muuttamisesta (HE 276/2018 vp; EV 192/2018)

Jarmo Huotari, Neuvotteleva virkamies p.+35 8295530418

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi Suomen itsenäisyyden juhlarahastosta annetun lain muuttamisesta (HE 192/2018 vp; EV 181/2018 vp)


Opetus- ja kulttuuriministeriö

Laura Karppinen, Hallitusneuvos p.+35 8295330294

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi yliopistolain ja ammattikorkeakoululain muuttamisesta (HE 152/2018 vp; EV 198/2018 vp)


Maa- ja metsätalousministeriö

Susanna Paakkola, Lainsäädäntöneuvos p.029 5162448

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi huoneistotietojärjestelmästä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 127/2018 vp; EV 168/2018 vp)


Liikenne- ja viestintäministeriö

Risto Saari, Liikenneneuvos p.029 5342311

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle raideliikennelaiksi ja laiksi liikenteen palveluista annetun lain muuttamisesta (EV 169/2018 vp; HE 105/2018 vp)

Aino Still, Erityisasiantuntija, esittelijä p.029 5342041

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi ajoneuvolain 16 ja 64 a §:n muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 185/2018 vp; EV 172/2018 vp)


Työ- ja elinkeinoministeriö

Sami Teräväinen, Hallitussihteeri p.+35 8295060088

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi yritys- ja yhteisötietolain muuttamisesta (HE 132/2018 vp; EV 163/2018 vp)


Sosiaali- ja terveysministeriö

Anne Koskela, Hallitusneuvos p.029 5163384

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi terveydenhuoltolain muuttamisesta (HE 202/2018 vp; EV 176/2018 vp)

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi kansanterveyslain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta (HE 174/2018 vp; EV 167/2018 vp)

Marjaana Maisonlahti, Hallitusneuvos p.+35 8295163288

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi työttömyysturvalain muuttamisesta lyhytkestoisen työn vastaanottamisen edistämiseksi (HE 220/2018 vp; EV 166/2018 vp)

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi kansaneläkkeen ja eräiden muiden etuuksien indeksitarkistuksista vuonna 2019 sekä kansaneläkeindeksistä annetun lain 2 §:n ja toimeentulotuesta annetun lain 9 §:n muuttamisesta (HE 160/2018 vp; EV 196/2018 vp)

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi työttömyysturvalain muuttamisesta yrittäjien ei omistavien perheenjäsenten työttömyysturvan kehittämiseksi (HE 236/2018 vp; EV 188/2018 vp)

Riitta Kokko-Herrala, Neuvotteleva virkamies p.029 5163345

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi eläkesäätiölain ja vakuutuskassalain muuttamisesta sekä eräiksi muiksi laeiksi (HE 205/2018 vp; EV 189/2018 vp)

Eva Ojala, Neuvotteleva virkamies p.029 5163201

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi sairausvakuutuslain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta sekä eräiden muiden lakien muuttamisesta (HE 206/2018 vp; EV 197/2018 vp)

Maria Porko, Erityisasiantuntija p.029 5163417

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi kuntien ja kuntayhtymien eräiden oikeustoimien väliaikaisesta rajoittamisesta sosiaali- ja terveydenhuollossa annetun lain 3 ja 7 §:n sekä eräiden kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta annetussa laissa säädettyjen velvoitteiden soveltamisesta annetun lain 1 ja 2 §:n muuttamisesta (HE 246/2018 vp; EV 194/2018 vp)


Ympäristöministeriö

Oili Rahnasto, Hallitusneuvos p.+35 8295250244

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi öljysuojarahastosta annetun lain muuttamisesta (HE 189/2018 vp; EV 173/2018 vp)