Tasavallan presidentin esittely 28.12.2023

Istunnon ajankohta 28.12.2023 13.30

PÄÄTÖSLUETTELO

Oikeusministeriö


Valtiovarainministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen suurten konsernien vähimmäisveroa koskevaksi lainsäädännöksi (HE 77/2023 vp; EV 77/2023 vp)


Liikenne- ja viestintäministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laeiksi alusliikennepalvelulain, alusturvallisuuden valvonnasta annetun lain ja sakon täytäntöönpanosta annetun lain muuttamisesta (HE 84/2023 vp; EV 76/2023 vp)


Työ- ja elinkeinoministeriö


Sosiaali- ja terveysministeriö

Istuntojen jälkeen valtioneuvoston viestintäosasto julkaisee päätökset ja niiden liitteet kokonaisuudessaan. Päätökset ja liitteet eivät ole virallisia asiakirjoja.