Tasavallan presidentin esittely 28.2.2020

Istunnon ajankohta 28.2.2020 11.00 | Paikka: Helsinki

PÄÄTÖSLUETTELO


Oikeusministeriö

Janina Groop-Bondestam, Lainsäädäntöneuvos p.029 5150334

Landskapslag om barnomsorg och grundskola

Eduskunnan kirjelmä vuoden 2018 valtiopäiviltä lepäämässä olevan ehdotuksen johdosta laiksi Ahvenanmaan itsehallintolain muuttamisesta (HE 320/2018 vp; EV 259/2018 vp; LJL 2/2019 vp; EK 26/2019 vp)

Piritta Koivukoski-Kouhia, Erityisasiantuntija, esittelijä p.029 5150026

1) Oulun käräjäoikeuden kolmen käräjätuomarin (T 11) viran täyttäminen 2) Itä-Uudenmaan käräjäoikeuden käräjätuomarin (T 11) viran täyttäminen

1) Turun hallinto-oikeuden hallinto-oikeustuomarin (T 13) viran täyttäminen 2) Vaasan hallinto-oikeuden kahden hallinto-oikeustuomarin (T 13) viran täyttäminen

1) Helsingin hallinto-oikeuden hallinto-oikeustuomarin (T 11) viran täyttäminen 2) Turun hallinto-oikeuden neljän hallinto-oikeustuomarin (T 11) viran täyttäminen

Korkeimman hallinto-oikeuden ympäristöasiantuntijaneuvoksen tehtävään määrääminen


Sisäministeriö

Tero Kurenmaa, Osastopäällikkö p.029 54488550

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi ampuma-aselain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta annetun lain kumoamisesta, ampuma-aselain muuttamisesta, ampuma-aselain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta sekä ampumaratalain 2 §:n muuttamisesta (HE 101/2019 vp; EV 2/2020 vp)

Tom Hanén, Henkilöstöosaston osastopäällikkö, lippueamiraali p.029 5421301

Rajavartiolaitoksen kenraalin viran täyttäminen ja tehtävään määrääminen

Veli-Pekka Hautamäki, Pelastusylitarkastaja, esittelijä p.029 5488419

Suomen Punaisen Ristin ansiomerkkien myöntäminen


Puolustusministeriö

Sinikka Vahvaselkä, Vanhempi hallitussihteeri p.029 5140431

Kenraalin ja amiraalin virkaan nimittämisiä puolustusvoimissa

Petri Laurila, Erityisasiantuntija, esittelijä p.029 5140437

Puolustusministeriön vanhemman osastoesiupseerin viran täyttäminen


Valtiovarainministeriö

Anders Colliander, Neuvotteleva virkamies p.+35 8295530289

Suomen ja Guernseyn välillä tuloverotuksesta tehtyjen eräiden sopimusten muuttamisesta tehtyjen pöytäkirjojen allekirjoitusvaltuuksien myöntäminen

Suomen ja Mansaaren välillä tuloverotuksesta tehtyjen eräiden sopimusten muuttamisesta tehtyjen pöytäkirjojen allekirjoitusvaltuuksien myöntäminen

Upi Talsi, Erityisasiantuntija, esittelijä p.+35 8295530868

Suomen tasavallan ja Moldovan tasavallan välisen keskinäistä avunantoa ja yhteistyötä tulliasioissa koskevan sopimuksen allekirjoitusvaltuuksien myöntäminen