Tasavallan presidentin esittely 29.1.2021

Istunnon ajankohta 29.1.2021 11.00 | Paikka: Helsinki

PÄÄTÖSLUETTELO


Ulkoministeriö

Saija Nurminen, Lähetystöneuvos p.029 5350202

Edustuston päällikön tehtävän päättyminen

Edustuston päällikön tehtävään määrääminen


Oikeusministeriö

Janina Groop-Bondestam, Lainsäädäntöneuvos p.029 5150334

Tasavallan presidentin asetus laajakaistarakentamisen tukeen liittyvien hallintotehtävien hoitamisesta Ahvenanmaan maakunnassa


Puolustusministeriö

Sami Roikonen, Osastoesiupseeri p.029 5140442

Suomalaisen kriisinhallintajoukon komentajan vaihdos *


* Tietosuojasyistä päätös on saatavilla vain pyydettäessä valtioneuvoston viestinnästä: kirjaamo@vnk.fi.
Median edustajille aineisto jaetaan mediapalvelussa.


Maa- ja metsätalousministeriö

Aku-Petteri Korhonen, Lainsäädäntöneuvos p.029 5162325

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi elintarvikemarkkinalain, oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain 1 luvun 2 ja 6 §:n sekä sakon täytäntöönpanosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta (199/2020 vp; EV 223/2020 vp)


Liikenne- ja viestintäministeriö

Eero Salojärvi, Ylitarkastaja, esittelijä p.029 5342123

Maailman postiliiton yleissopimuksen toisen lisäpöytäkirjan hyväksyminen