Tasavallan presidentin esittely 29.11.2019

Istunnon ajankohta 29.11.2019 11.00 | Paikka: Helsinki

PÄÄTÖSLUETTELO


Valtioneuvoston kanslia

Raimo Luoma, Valtiosihteeri p.+35 8295160751

Muutos arvonimilautakunnan kokoonpanossa


Ulkoministeriö

Sari Annika Rautio, Lähetystöneuvos p.029 5351534

Suomen osallistumisen jatkaminen turvallisuussektorin koulutusyhteistyössä Irakissa


Oikeusministeriö

Janina Groop-Bondestam, Lainsäädäntöneuvos p.029 5150334

1. Landskapslag om medieavgift 2. Landskapslag om ändring av landskapslagen om radio- och televisionsverksamhet 3. Landskapslag om ändring av 2 § landskapslagen om kommunalskatt för näringsverksamhet 4. Landskapslag om ändring av landskapslagen om kommunalskatt för gårdsbruk 5. Landskapslag om ändring av 9 § kommunalskattelagen för landskapet Åland 6. Landskapslag om ändring av 6 § landskapslagen om landskapets finansförvaltning 7. Landskapslag om ändring av 56 § 1 mom. räddningslagen för landskapet Åland 8. Landskapslag om ändring av landskapslagen om Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet 9. Landskapslag om ändring av 4 § landskapslagen om tillämpning på Åland av hälsoskyddslagen

Tasavallan presidentin asetus kuluttajaneuvontaa koskevien tehtävien hoitamisesta Ahvenanmaalla

Marja Reijonen, Erityisasiantuntija, esittelijä p.029 5150032

1) Pohjois-Savon käräjäoikeuden käräjätuomarin viran (T 13) täyttäminen 2) Etelä-Savon käräjäoikeuden käräjätuomarin viran (T 11) täyttäminen 3) Kymenlaakson käräjäoikeuden käräjätuomarin viran (T 11) täyttäminen 4) Helsingin käräjäoikeuden neljän käräjätuomarin viran (T 11) täyttäminen

1) Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden ylituomarin viran (D 18) täyttäminen 2) Helsingin hovioikeuden hovioikeudenneuvoksen viran (T 14) täyttäminen 3) Helsingin hovioikeuden kahden hovioikeudenneuvoksen viran (T 12) täyttäminen 4) Helsingin hallinto-oikeuden viiden hallinto-oikeustuomarin viran (T 11) täyttäminen


Sisäministeriö

Seppo Sivula, Poliisitarkastaja, esittelijä p.029 5488591

Kannettavien ampuma-aseiden tarkastusleimojen vastavuoroista hyväksymistä koskevalla sopimuksella perustetun pysyvän komission (C.I.P) päätösten XXXV-1 – XXXV-7 ja XXXV-9 hyväksyminen


Valtiovarainministeriö

Martti Hetemäki, Valtiosihteeri kansliapäällikkönä p.+35 8295530292

Ahvenanmaan valtuuskunnan vuoden 2018 tasoitusta koskevan päätöksen vahvistaminen

Merja Sandell, Hallitusneuvos p.+35 8295530191

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi tupakkaverosta annetun lain liitteen muuttamisesta (HE 25/2019 vp; EV 25/2019 vp)

Suvi Anttila, Lainsäädäntöneuvos p.+35 8295530201

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi arvonlisäverolain ja Ahvenanmaan maakuntaa koskevista poikkeuksista arvonlisävero- ja valmisteverolainsäädäntöön annetun lain muuttamisesta (HE 7/2019 vp; EV 16/2019 vp)

Riitta Bäck, Lainsäädäntöneuvos p.+35 8295530116

Valtion virka-ansiomerkin myöntäminen

Isamaria Mäkiaho, Neuvotteleva virkamies p.+35 829516001

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi Digi- ja väestötietoviraston toimialaa koskevien lakien muuttamisesta (HE 10/2019 vp; EV 20/2019 vp)

Krista Sinisalo, Neuvotteleva virkamies p.+35 8295530248

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi öljyjätemaksusta annetun lain kumoamisesta (HE 26/2019 vp; EV 26/2019 vp)


Maa- ja metsätalousministeriö

Pirjo Tomperi, Lainsäädäntöneuvos p.029 5162234

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen kasvinterveyslaiksi sekä laiksi sakon täytäntöönpanosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta (HE 11/2019 vp; EV 17/2017 vp)

Johanna Wallius, Lainsäädäntöneuvos p.029 5162244

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi eläinlääkärinammatin harjoittamisesta annetun lain 7 §:n muuttamisesta (HE 49/2019 vp; EV 27/2019 vp)


Liikenne- ja viestintäministeriö

Emmi Nykänen, Ylitarkastaja, esittelijä p.029 5342397

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi lentoliikenteen valvontamaksusta annetun lain 4 §:n muuttamisesta (HE 37/2019 vp; EV 18/2019 vp)


Sosiaali- ja terveysministeriö

Kirsi Varhila, Kansliapäällikkö p.029 5163338

Kansaneläkelaitoksen pääjohtajan viran täyttäminen

Mari Leinonen, Hallitussihteeri p.029 5163509

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi työterveyslaitoksen toiminnasta ja rahoituksesta annetun lain muuttamisesta (HE 23/2019 vp; EV 19/2019 vp)