Tasavallan presidentin esittely 29.3.2019

Istunnon ajankohta 29.3.2019 11.00 | Paikka: Helsinki

PÄÄTÖSLUETTELO


Ulkoministeriö

Pirjo Tulokas, Henkilöstöjohtaja p.029 5351413

Edustuston päälliköiden tehtävän päättyminen

Edustuston päälliköiden tehtävään määrääminen

Katja Ahlfors, Lähetystöneuvos p.029 5350191

Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Keski-Afrikka-osapuolen välinen ensivaiheen talouskumppanuussopimuksen hyväksyminen

Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Ghanan välisen ensivaiheen talouskumppanuussopimuksen hyväksyminen

Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Norsunluurannikon välisen ensivaiheen talouskumppanuussopimuksen hyväksyminen 


Oikeusministeriö

Marietta Keravuori-Rusanen, Lainsäädäntöneuvos p.029 5150396

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laeiksi hallintolain muuttamisesta, julkisista kuulutuksista annetun lain kumoamisesta ja maakaaren 12 luvun 3 §:n muuttamisesta (HE 239/2018 vp; EV 247/2018 vp)

Timo Makkonen, Lainsäädäntöneuvos p.029 5150230

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi kokoontumislain 7 §:n muuttamisesta (HE 302/2018 vp; EV 285/2018 vp)

Lauri Rautio, Lainsäädäntöneuvos p.029 5150380

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi rikoslain ja valtiontalouden tarkastusvirastosta annetun lain 17 §:n muuttamisesta (HE 231/2018 vp; EV 292/2018 vp)

Heini Huotarinen, Neuvotteleva virkamies p.029 5150127

Eduskunnan vastaus Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kansalaisaloitelain muuttamisesta (HE 251/2018 vp, EV 246/2018 vp)

Mirja Salonen, Lainsäädäntöneuvos p.029 5150019

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen sakon muuntorangaistuksen määräämistä koskevan sääntelyn muuttamiseksi (HE 178/2018 vp; EV 245/2018 vp)


Sisäministeriö

Kukka Krüger, Johtava asiantuntija, esittelijä p.029 5488270

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta (HE 273/2018 vp; EV 270/2018 vp)

Jarmo Tiukkanen, Johtava asiantuntija, esittelijä p.029 5488606

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi Suomessa oleskelunsa rekisteröineiden Yhdistyneen kuningaskunnan kansalaisten ja heidän perheenjäsentensä oikeudesta oleskella Suomessa vuoden 2020 loppuun (HE 321/2018 vp; EV 277/2018 vp)

Linda Viitala, Erityisasiantuntija, esittelijä p.029 5488299

Hengenpelastusmitalien antamista koskevan asian saattaminen hengenpelastusmitalista annetun asetuksen mukaisesti Tasavallan Presidentin ratkaistavaksi

Hengenpelastusmitalilautakunnan jäsenten ja varajäsenten sekä lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan määrääminen


Puolustusministeriö

Jouko Tuloisela, Hallitusneuvos p.029 5140412

Yhteistyöstä puolustusmateriaalialalla Tanskan, Suomen, Norjan ja Ruotsin hallitusten välillä tehtyyn sopimukseen tehdyn liitesopimuksen huoltovarmuudesta allekirjoitusvaltuuksien myöntäminen

Tarja Jaakkola, Hallitusneuvos p.029 5140410

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen vastavuoroisista puolustushankinnoista Suomen ja Amerikan Yhdysvaltojen välillä tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi (HE 274/2018 vp; EV 213/2018 vp)

Jenni Herrala, Vanhempi hallitussihteeri p.029 5140072

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laeiksi puolustusvoimista annetun lain 37 §:n, Maanpuolustuskorkeakoulusta annetun lain 16 §:n ja rajavartiolaitoksen hallinnosta annetun lain 10 ja 26 §:n muuttamisesta (HE 252/2018 vp; EV 280/2018 vp)

Perttu Wasenius, Hallitussihteeri p.029 5140603

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen kansallisen turvallisuuden huomioon ottamista alueiden käytössä ja kiinteistönomistuksissa koskevaksi lainsäädännöksi (HE 253/2018 vp; EV 268/2018 vp)

Janne Torvinen, Ylitarkastaja, esittelijä p.029 5140433

Määräyksen peruuttaminen ja apulaissotilasedustajan vaihdos

Petri Laurila, Erityisasiantuntija, esittelijä p.029 5140437

Puolustusministeriön vanhemman osastoesiupseerin viran täyttäminen


Valtiovarainministeriö

Pauli Kariniemi, Finanssineuvos p.+35 8295530210

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi luottolaitostoiminnasta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 100/2018 vp; EV 294/2018 vp)


Opetus- ja kulttuuriministeriö

Joni Hiitola, Hallitusneuvos p.+35 8295330108

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi muinaismuistolain muuttamisesta (HE 33/2018 vp; EV 304/2018 vp)

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi kirkkolain muuttamisesta (HE 113/2018 vp; EV 240/2018 vp)


Maa- ja metsätalousministeriö

Hannu Miettinen, Lainsäädäntöneuvos p.029 5162478

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi muuntogeenisen organismin viljelyn rajoittamisesta (HE 114/2018 vp; EV 248/2018 vp)

Roni Selén, Erityisasiantuntija, esittelijä p.029 5162462

a) Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi kalastuslain muuttamisesta (HE 309/2018 vp; EV 300/2018 vp)


Liikenne- ja viestintäministeriö

Sini Wirén, Yksikön johtaja, viestintäneuvos p.029 5342532

Suomen ja Ruotsin välillä kansainvälisestä taksiliikenteestä tiellä tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn sopimuksen allekirjoitusvaltuuksien myöntäminen

Jenni Rantio, Hallitusneuvos p.029 5342003

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi vahvasta sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä luottamuspalveluista annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta (HE 264/2018 vp; EV 289/2018 vp)

Tuomas Kaivola, Neuvotteleva virkamies p.029 5342366

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi liikenteen palveluista annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 157/2018 vp; EV 251/2018 vp)


Työ- ja elinkeinoministeriö

Anja Liukko, Hallitusneuvos p.+35 8295062078

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laeiksi hiilen energiakäytön kieltämisestä ja oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain 1 luvun 2 §:n muuttamisesta (HE 200/2018 vp; EV 275/2018 vp)

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laeiksi biopolttoöljyn käytön edistämisestä, biopolttoaineiden käytön edistämisessä liikenteessä annetun lain muuttamisesta sekä biopolttoaineista ja bionesteistä annetun lain 2 §:n muuttamisesta (HE 199/2018 vp; EV 228/2018 vp)


Sosiaali- ja terveysministeriö

Erik Strömberg, Hallitusneuvos p.029 5163190

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi veteraanietuuksien tasokorotuksiksi (HE 322/2018 vp; EV 264/2018 vp)

Eduskunnan kirjelmä sen johdosta, että eduskunta on lakialoitteen pohjalta hyväksynyt lain kansanedustajain eläkelain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen 2 momentin kumoamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (EK 54/2018 vp; LA 84/2018 vp)


Ympäristöministeriö

Ella Särkkä, Hallitussihteeri p.029 5250308

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi jätelain muuttamisesta (HE 248/2018 vp; EV 272/2018 vp)