Tasavallan presidentin esittely 29.4.2022

Istunnon ajankohta 29.4.2022 11.00 | Paikka: Helsinki

PÄÄTÖSLUETTELO

Ulkoministeriö


Oikeusministeriö


Sisäministeriö

Kalle Kekomäki, Neuvotteleva virkamies p.029 5488252

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi siviilihenkilöiden osallistumisesta kriisinhallintaan annetun lain muuttamisesta (HE 112/2021 vp; EV 28/2022 vp)


Valtiovarainministeriö


Työ- ja elinkeinoministeriö

Olli Sorainen, Hallitusneuvos p.+35 8295048022

Työlomajärjestelyä koskevan Suomen tasavallan hallituksen ja Japanin hallituksen välisen sopimuksen allekirjoitusvaltuuksien myöntäminen


Valtioneuvoston kanslia

Timo Lankinen, Alivaltiosihteeri p.+35 8295160300

Tasavallan Presidentin avoin kirje valtioneuvostossa toimeenpannusta muutoksesta