Tasavallan presidentin esittely 29.5.2020

Istunnon ajankohta 29.5.2020 16.00 | Paikka: Helsinki

PÄÄTÖSLUETTELO


Ulkoministeriö

Jyri Järviaho, Lähetystöneuvos p.029 5351449

Edustuston päällikön tehtävän päättyminen

Edustuston päällikön tehtävään määrääminen

Sari Annika Rautio, Lähetystöneuvos p.029 5351534

Suomen osallistumisen jatkaminen YK:n UNIFIL-operaatiossa Libanonissa

Kirsti Pohjankukka, Lähetystöneuvos p.029 5350038

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle Yhdistyneiden kansakuntien teknologiainnovaatioiden laboratorion asemasta Yhdistyneiden kansakuntien kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi (HE 16/2020 vp; EV 46/2020 vp)


Sisäministeriö

Linda Viitala, Johtava asiantuntija, esittelijä p.029 5488299

Hengenpelastusmitalien antamista koskevan asian saattaminen hengenpelastusmitalista annetun asetuksen mukaisesti Tasavallan Presidentin ratkaistavaksi


Puolustusministeriö

Sami Roikonen, Osastoesiupseeri p.029 5140442

Apulaissotilasedustajan vaihdos


Opetus- ja kulttuuriministeriö

Katariina Simonen, Hallitusneuvos p.+35 8295330273

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutista annetun lain 2 §:n muuttamisesta (HE 11/2020 vp; EV 17/2020 vp)


Liikenne- ja viestintäministeriö

Rita Linna, Hallitusneuvos p.029 5342559

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan lainsäädäntöön COVID-19-epidemiasta johtuvien poikkeusolojen vuoksi tehtäviksi väliaikaisiksi muutoksiksi (HE 62/2020 vp; EV 50/2020 vp)

Katja Viertävä, Hallitusneuvos p.029 5342612

Ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehtyyn kansainvälisen yleissopimuksen liitteeseen liittyvään IBC-säännöstöön tehtyjen muutosten sekä mainittuun yleissopimukseen liittyvään IMSBC-säännöstöön tehtyjen muutosten hyväksyminen


Työ- ja elinkeinoministeriö

Antti Neimala, Osastopäällikkö p.+35 8295047039

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi ravitsemisyritysten uudelleentyöllistämisen tukemisesta ja toiminnan rajoitusten hyvittämisestä (HE 67/2020vp; EV 51/2020 vp)

Kari Parkkonen, Hallitusneuvos p.+35 8295064938

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi valtion erityisrahoitusyhtiön luotto-, takaus- ja pääomasijoitustoiminnasta annetun lain 4 §:n muuttamisesta ja 8 §:n väliaikaisesta muuttamisesta (HE 57/2020 vp; EV 47/2020 vp)


Sosiaali- ja terveysministeriö

Ismo Tuominen, Hallitusneuvos p.029 5163341

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi tartuntatautilain väliaikaisesta muuttamisesta (HE 72/2020 vp; EV 53/2020 vp)