Tasavallan presidentin esittely 29.9.2023

Istunnon ajankohta 29.9.2023 11.00

PÄÄTÖSLUETTELO

Ulkoministeriö


Oikeusministeriö


Opetus- ja kulttuuriministeriö

Suomen, Norjan ja Ruotsin välisen Pohjoiskalotin koulutussäätiötä koskevan sopimuksen allekirjoitusvaltuuksien myöntäminen


Liikenne- ja viestintäministeriö

Kansainvälisen meriliikenteen helpottamista koskevan vuoden 1965 yleissopimuksen liitteen hyväksyminen


Työ- ja elinkeinoministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi kotoutumisen edistämisestä annetun lain 87 e §:n muuttamisesta (HE 8/2023 vp; EV 6/2023 vp)


Sosiaali- ja terveysministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle vammaispalvelulain ja eräiden siihen liittyvien lakien voimaantulon lykkäämistä koskevaksi lainsäädännöksi (HE 9/2023 vp; EV 7/2023 vp)