Tasavallan presidentin esittely 3.12.2021

Istunnon ajankohta 3.12.2021 11.00 | Paikka: Helsinki

PÄÄTÖSLUETTELO

Valtioneuvoston kanslia

Timo Lankinen, Alivaltiosihteeri p.+35 8295160300

Arvonimien myöntäminen


Ulkoministeriö


Puolustusministeriö

Petri Laurila, Erityisasiantuntija, esittelijä p.029 5140437

Puolustusministeriön osastoesiupseerin viran täyttäminen


Valtiovarainministeriö

Marika Paavilainen, Hallitusneuvos p.+35 8295530302

Valtion virka-ansiomerkin myöntäminen


Maa- ja metsätalousministeriö

Pirjo Tomperi, Lainsäädäntöneuvos p.029 5162234

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi eläinten tunnistamisesta ja rekisteröinnistä sekä siihen liittyviksi laeiksi (HE 101/2021 vp; EV 162/2021 vp)


Liikenne- ja viestintäministeriö

Katja Peltola, Ylitarkastaja, esittelijä p.029 5342031

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi laivaväestä ja aluksen turvallisuusjohtamisesta annetun lain 26 b §:n muuttamisesta (HE 196/2021 vp; EV 171/2021 vp)


Työ- ja elinkeinoministeriö


Sosiaali- ja terveysministeriö

Annika Juurikko, Hallitussihteeri p.029 5163242

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi sairausvakuutuslain 8 luvun 5 a §:n ja 12 luvun 6 §:n muuttamisesta (HE 152/2021 vp; EV 160/2021 vp)