Tasavallan presidentin esittely 3.2.2023

Istunnon ajankohta 3.2.2023 11.00 | Paikka: Helsinki

PÄÄTÖSLUETTELO

Ulkoministeriö

Kirsti Pohjankukka, Henkilöstöjohtaja p.029 5350038

Suomen edustajan valtuuttaminen kansainväliseen järjestöön


Oikeusministeriö

Johanna Nyberg, Hallitussihteeri p.029 5150068

Armonanomusten hylkääminen*

Armonanomusten jättäminen varteen ottamatta *


* Tietosuojasyistä päätös on saatavilla vain pyydettäessä valtioneuvoston viestinnästä: kirjaamo.vnk@gov.fiLinkki toiselle sivustolle.
Median edustajille aineisto jaetaan mediapalvelussaLinkki toiselle sivustolle.


Valtiovarainministeriö

Juha Sarkio, Osastopäällikkö, ylijohtaja p.+35 8295530031

Ahvenanmaan valtionviraston maaherran viran täyttäminen


Opetus- ja kulttuuriministeriö

Juha-Pekka Suomi, Kulttuuriasiainneuvos p.+35 8295330354

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi liikuntalain muuttamisesta (HE 259/2022 vp; EV 232/2022 vp)


Maa- ja metsätalousministeriö

Timo-Ville Nieminen, Lainsäädäntöneuvos p.029 5162379

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eräiden huoneistotietojärjestelmää koskevien lakien muuttamisesta (HE 168/2022 vp; EV 167/2022 vp)


Liikenne- ja viestintäministeriö


Työ- ja elinkeinoministeriö