Tasavallan presidentin esittely 3.3.2023

Istunnon ajankohta 3.3.2023 11.00 | Paikka: Helsinki

PÄÄTÖSLUETTELO

Ulkoministeriö


Oikeusministeriö

Piritta Koivukoski-Kouhia, Erityisasiantuntija, esittelijä p.029 5150026

Korkeimman oikeuden oikeusneuvoksen määräaikaiseen virkasuhteeseen nimittäminen


Sisäministeriö

Elina Rydman, Neuvotteleva virkamies p.029 5488586

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi arpajaislain muuttamisesta (HE 255/2022 vp; EV 264/2022 vp)


Puolustusministeriö

Kosti Honkanen, Vanhempi hallitussihteeri p.029 5140607

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle sotilasajoneuvolaiksi ja laiksi tieliikennelain muuttamisesta (HE 221/2022 vp; EV 253/2022vp)


Valtiovarainministeriö


Opetus- ja kulttuuriministeriö


Maa- ja metsätalousministeriö


Liikenne- ja viestintäministeriö


Työ- ja elinkeinoministeriö


Sosiaali- ja terveysministeriö


Ympäristöministeriö

Katariina Haavanlammi, Lainsäädäntöneuvos p.+35 8295250072

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi ympäristönsuojelulain muuttamisesta (HE 321/2022 vp; EV 274/2022 vp)