Tasavallan presidentin esittely 30.4.2020

Istunnon ajankohta 30.4.2020 15.00 | Paikka: Helsinki

PÄÄTÖSLUETTELO


Oikeusministeriö

Veikko Minkkinen, Hallitusneuvos p.029 5150052

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen ulosottokaaren väliaikaisesta muuttamisesta (HE 44/2020 vp; EV 40/2020 vp)

Jyrki Jauhiainen, Lainsäädäntöneuvos p.029 5150074

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, asunto-osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista Covid-19 epidemian leviämisen rajoittamiseksi (HE 45/2020 vp; EV 37/2020 vp)

Mari Aalto, Lainsäädäntöneuvos p.029 5150502

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi konkurssilain 2 luvun 3 §:n väliaikaisesta muuttamisesta (HE 46/2020 vp; EV 41/2020 vp)


Valtiovarainministeriö

Erkki Papunen, Neuvotteleva virkamies p.+35 8295530167

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi kuntalain väliaikaisesta muuttamisesta (HE 47/2020 vp; EV 42/2020 vp)

Matti Sillanmäki, Neuvotteleva virkamies p.+35 8295530444

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta (HE 32/2020vp; EV 36/2020 vp)

Pertti Nieminen, Erityisasiantuntija, esittelijä p.+35 8295530461

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi veronlisäyksestä ja viivekorosta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta (HE 33/2020 vp; EV 35/2020 vp)


Maa- ja metsätalousministeriö

Susanna Paakkola, Lainsäädäntöneuvos p.029 5162448

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalla covid-19 -epidemian johdosta väliaikaisesti sovellettavia menettelyjä koskeviksi laeiksi (HE 48/2020 vp; EV 39/2020 vp)


Työ- ja elinkeinoministeriö

Kirsi Hyttinen, Vanhempi hallitussihteeri p.+35 8295048263

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain 2 ja 8 luvun sekä työttömyysturvalain 2 a luvun 13 §:n ja 11 luvun väliaikaisesta muuttamisesta (HE 58/2020 vp; EV 43/2020 vp)


Sosiaali- ja terveysministeriö

Eva Ojala, Neuvotteleva virkamies p.029 5163201

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi koronavirusepidemian vuoksi palkatta työstä poissa olevalle maksettavasta väliaikaisesta tuesta (HE 51/2020 vp; EV 38/2020 vp)