Tasavallan presidentin esittely 31.1.2020

Istunnon ajankohta 31.1.2020 11.00 | Paikka: Helsinki

PÄÄTÖSLUETTELO


Oikeusministeriö

Janina Groop-Bondestam, Lainsäädäntöneuvos p.029 5150334

1. Landskapslag om ändring av landskapslagen om stöd för produktion av el från vindkraft 2. Landskapslag om ändring av landskapslagen om tillämpning av rikets avfallslag 3. Landskapslag om ändring av 8a § landskapslagen om medborgarinstitut 4. Landskapslag om ändring av vattenlagen för landskapet Åland 5. Landskapslag om ändring av 19 § kommunalskattelagen för landskapet Åland

Ahvenanmaan maakuntapäivien suostumuksen hankkiminen seuraavan kansainvälisen sopimuksen voimaansaattamiseksi: Hallituksen esitys eduskunnalle tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi Saksan kanssa tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi (HE 97/2019 vp).

Ahvenanmaan itsehallintolain muuttaminen

Tasavallan presidentin asetus poliisihallinnosta Ahvenanmaan maakunnassa

Piritta Koivukoski-Kouhia, Erityisasiantuntija, esittelijä p.029 5150026

1) Helsingin hovioikeuden kolmen hovioikeudenneuvoksen (T 14) viran täyttäminen 2) Helsingin hovioikeuden kolmen hovioikeudenneuvoksen (T 12) viran täyttäminen

1) Helsingin käräjäoikeuden käräjätuomarin (T 13) viran täyttäminen 2) Päijät-Hämeen käräjäoikeuden käräjätuomarin (T 11) viran täyttäminen

1) Itä-Suomen hallinto-oikeuden kahden hallinto-oikeustuomarin (T 13) viran täyttäminen 2) Helsingin hallinto-oikeuden neljän hallinto-oikeustuomarin (T 13) viran täyttäminen 3) Vaasan hallinto-oikeuden kahden hallinto-oikeustuomarin (T 11) viran täyttäminen


Puolustusministeriö

Sami Roikonen, Osastoesiupseeri p.029 5140442

Suomalaisen kriisinhallintajoukon komentajan vaihdos *


* Tietosuojasyistä päätös on saatavilla vain pyydettäessä valtioneuvoston viestinnästä: info@vnk.fi.
Median edustajille aineisto jaetaan mediapalvelussa.


Sosiaali- ja terveysministeriö

Emmi Äärynen, Lakimies, esittelijä p.029 5163517

Eduskunnan kirjelmä sen johdosta, että eduskunta on lakialoitteen pohjalta hyväksynyt lain rintamasotilaseläkelain 9 §:n muuttamisesta ja lain ulkomaille maksettavasta rintamalisästä annetun lain 3 §:n muuttamisesta (EK 28/2019 vp; LA 36/2019 vp)