Tasavallan presidentin esittely 4.12.2019

Istunnon ajankohta 4.12.2019 12.30 | Paikka: Helsinki

PÄÄTÖSLUETTELO


Oikeusministeriö

Mirja Salonen, Lainsäädäntöneuvos p.029 5150019

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi Suomen osallistumisesta Euroopan unionin rikosoikeudellisen yhteistyön viraston (Eurojust) toimintaan sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 45/2019 vp; EV 28/2019 vp)


Valtiovarainministeriö

Pia Kivimies, Neuvotteleva virkamies p.+35 8295530183

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi virvoitusjuomaverosta annetun lain 1 §:n ja liitteen, alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetun lain liitteen sekä eräiden juomapakkausten valmisteverosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta (HE 27/2019 vp; EV 35/2019 vp)


Opetus- ja kulttuuriministeriö

Virpi Hiltunen, Neuvotteleva virkamies p.+35 8295330110

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi opintotukilain muuttamisesta (HE 33/2019 vp; EV 31/2019 vp)


Sosiaali- ja terveysministeriö

Anne Ilkka, Hallitusneuvos p.029 5163384

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi terveydenhuoltolain ja kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta (HE 38/2019 vp; EV 29/2019 vp)

Eva Ojala, Neuvotteleva virkamies p.029 5163201

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi sairausvakuutuslain 11 luvun 10 §:n sekä eräiden muiden lakien muuttamisesta (HE 39/2019 vp; EV 30/2019 vp)

Kirsi Päivänsalo, Neuvotteleva virkamies p.029 5163195

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi sairausvakuutuslain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta (HE 40/2019; EV 36/2019 vp)

Tuula Andersin, Hallitussihteeri p.029 5163506

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi laivaväen työ- ja asuinympäristöstä sekä ruokahuollosta aluksella annetun lain 2 ja 11 §:n muuttamisesta (HE 52/2019 vp; EV 24/2019 vp)

Marko Leimio, Hallitussihteeri p.029 5163564

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain ja työttömyysturvalain 14 luvun 1 a §:n muuttamisesta (HE 41/2019 vp; EV 22/2019 vp)

Tiina Muinonen, Hallitussihteeri p.029 5163185

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi maatalousyrittäjän työtapaturma- ja ammattitautilain 148 §:n muuttamisesta (HE 42/2019 vp; EV 23/2019 vp)

Hanna Tossavainen, Hallitussihteeri p.029 5163005

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen pienten eläkkeiden korottamista koskeviksi laeiksi (HE 43/2019 vp; EV 21/2019 vp)