Tasavallan presidentin esittely 4.8.2022

Istunnon ajankohta 4.8.2022 12.00 | Paikka: Naantali

PÄÄTÖSLUETTELO

Ulkoministeriö


Oikeusministeriö

Jari Salila, Lainsäädäntöneuvos p.029 5150584

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta annetun lain muuttamisesta (HE 71/2022 vp; EV 78/2022 vp)


Työ- ja elinkeinoministeriö

Mikko Huuskonen, Teollisuusneuvos p.+35 8295063732

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi kuljetusyritysten määräaikaisesta polttoainetuesta (HE 92/2022 vp; EV 83/2022 vp)